Personer med emneord «USA»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hans Christian Arnseth Arnseth, Hans Christian Associate Professor and Head of Research +47-22855348 +47-92245443 h.c.arnseth@iped.uio.no Education, ICT and learning, USA
Bilde av Liv Duesund Duesund, Liv Professor +47-22858072 +47-41497909 +1-510-378-8827 liv.duesund@isp.uio.no Disruptive Behavior in Schools, Behavioral learning disorder, Eating disorder, Selfconcept, Apprenticeship, Skill model, The body and Learning, Phenomenology, Adapted Physical Activity, USA
Bilde av Vibeke Grøver Grøver, Vibeke Professor +47-22857601 vibeke.grover@iped.uio.no Education, Comprehending and learning from text, USA
Bilde av Greta Björk Gudmundsdottir Gudmundsdottir, Greta Björk Associate Professor +47-22855697 g.b.gudmundsdottir@ils.uio.no Læring og utdanning, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier, USA, Japan, Nordic, South Africa, Global South
Bilde av Ruth Jensen Jensen, Ruth Associate Professor +47-22844857 ruth.jensen@ils.uio.no USA, Nordic
Bilde av Kirsti Klette Klette, Kirsti Professor +47-22855285 kirsti.klette@ils.uio.no USA, Nordic
Bilde av Anett Kaale Kaale, Anett Associate Professor +47-22856636 +47-41780045 anett.kaale@isp.uio.no Autism spectrum disorder, intervention, preschool, social communication, USA
Bilde av Sten Ludvigsen Ludvigsen, Sten Dean +4722840712 +4795774652 stenl@iped.uio.no Education, ICT and learning, USA
Bilde av Monica Melby-Lervåg Melby-Lervåg, Monica Professor/ Head of Research- Departmens of Special Needs 004722858138 004792615071 monica.melby-lervag@isp.uio.no meta-analysis, dyslexia, systematic reviews, language impairment, intervetions, working memory, second language learners, USA, India
Bilde av David Rutkowski Rutkowski, David Professor +47-22844468 david.rutkowski@cemo.uio.no Global South, USA
Bilde av Leslie Rutkowski Rutkowski, Leslie +47-22844490 leslie.rutkowski@cemo.uio.no USA
Bilde av Tone Dyrdal Solbrekke Solbrekke, Tone Dyrdal Professor +47-22844408 +47-91350516 t.d.solbrekke@iped.uio.no Eucation, Higher education, Workplace learning, USA
Bilde av Kamil Øzerk Øzerk, Kamil Professor +47-22855347 kamil.ozerk@iped.uio.no Education, Curriculum studies, USA