Personer med emneord «forskningsformidling»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Øystein Andresen Andresen, Øystein Førstekonsulent +47-22850226 oystein.andresen@cemo.uio.no Kommunikasjon, fotografering, forskningsformidling, Nettpublisering, videoproduksjon
Bilde av Toril Eggen Eggen, Toril Rådgiver +47-22855301 toril.eggen@ils.uio.no Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon, Web, Redaktør, Forskningsformidling
Bilde av Siri Jønnum Jønnum, Siri Produksjonsleder +47-22840717 +47-92611015 siri.jonnum@link.uio.no produksjonsledelse, prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 92290101 lars.lomell@link.uio.no audio-visuell formidling, økonomistyring, forskningsformidling, personal, organisasjonsutvikling, digitale læringsomgivelser, undervisning, ledelse, prosjektstøtte, strategi
Bilde av Sandra Rebekka Nielsen Nielsen, Sandra Rebekka Seniorkonsulent +47-22856433 92099258 s.r.nielsen@ils.uio.no Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, forskningsformidling
Bilde av Arve Nordland Nordland, Arve Produsent +47-22852845 +47-95942700 arve.nordland@link.uio.no manusutvikling, forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi
Bilde av Yvonne Pettrém Pettrém, Yvonne Produsent/regissør/daglig leder Kunnskapskanalen NRK2 +47 22852846 y.g.pettrem@uv.uio.no prosjektledelse, dokumentarfilm, redaksjonell planlegging Kunnskapskanalen, regi, manusutvikling, film/videoproduksjon, forskningsformidling, koordinator/daglig leder Kunnskapskanalen, evaluering av produksjoner
Bilde av Knut Qvale Qvale, Knut Overingeniør +47-22840723 +47-92043827 knut.qvale@link.uio.no Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling
Bilde av Aina  Rødal Rødal, Aina Kommunikasjonsrådgiver +47-22844462 aina.rodal@uv.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjonsrådgiver, Kommunikasjon, Mediekontakt, forskningsformidling, Web
Bilde av Trine Smestad Smestad, Trine Rådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Web, forskningsformidling, Nettredaktør, prosjektledelse
Bilde av Kari-Anne Ulfsnes Ulfsnes, Kari-Anne Rådgiver +47-22840735 +47-92232053 k.a.ulfsnes@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling