Aktuelle forskningssaker

Publisert 5. mars 2017 08:00

Daglig utsettes vi for situasjoner der vi må tilpasse oss. Vi lærer av våre erfaringer, men hvor godt? 

Lærer underviser matematikk
Publisert 18. apr. 2016 15:00

Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.