English version of this page

Forskning

Vi forsker på

  • Psykometri/statistikk
  • Item-Response Theory og andre latente variabel-modeller
  • Nasjonale og internasjonale storskalaundersøkelser
  • Computer-basert måling
  • Kognitive ferdigheter, kunnskap og konteksteffekter på den
  • Kompleks problemløsning

Se mer om vår forskning på våre engelske sider.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt