2016

Publisert 20. des. 2016 12:50

Er du ikke på Facebook, Twitter eller Instagram? Der er vi, og mye har skjedd der dette året. Her kommer et lite utsnitt av CEMOs år i sosiale medier.

Publisert 20. des. 2016 11:31

I et ferskt intervju i universitetsavisa Uniforum forklarer forskerne Stefan Schauber og Sigrid Blömeke hvordan CEMO i samarbeid med Det medisinske fakultet jobber for å forbedre kvaliteten på eksamensoppgavene til legestudentene.

Publisert 12. okt. 2016 11:13

I en stor to dager lang konferanse i Gøteborg 12. og 13.oktober takkes professor Jan-Eric Gustafsson for lang og tro tjeneste i sitt virke for utdanningsforskningen. Mange CEMO-ansatte er tilstede for å hedre senterets første direktør.

Publisert 22. aug. 2016 10:59

– Utfordrende og spennende, sier Anders Skrondal, som nylig tiltrådte som president i den internasjonale organisasjonen Psychometric Society. Den 81 år gamle foreningen er den mest anerkjente innen sitt fagfelt.

Publisert 27. juni 2016 10:46

Et multinasjonalt prosjekt som skal redusere sosiale forskjeller i utdannelse mottok nylig midler fra EU-programmet Horizon 2020. Professor II hos CEMO Henrik Zachrisson deltar i prosjektet.

Publisert 27. apr. 2016 14:20

Kunnskapsdepartementet har besluttet å videreføre bevilgningen til CEMO for en ny 5-årsperiode fra 2018 til 2022. –Svært gledelig, sier senterleder Sigrid Blömeke.

Publisert 17. mars 2016 15:19

Sigrid Blömeke fikk nylig en anerkjent tysk pris for hennes fremragende forskning på effekter av lærerutdanning.

Publisert 1. mars 2016 11:22

I en fersk avtale signert av direktørene ved CEMO, IEA og IEA DPC i Nederland og Tyskland, er målet å promotere internasjonal utdanningsforskning i fellesskap.

Publisert 5. jan. 2016 13:32

Til ære for de to pionerene Jan-Eric Gustafsson og Anders Skrondal, som begge besitter en professor II-stilling hos henholdsvis Det utdanningsvitenskapelige fakultet og CEMO, opprettes et Gustafsson & Skrondal-gjestestipend. Første utlysning kommer i februar 2016.