English version of this page

CEMOs første direktør takkes av

I en stor to dager lang konferanse i Gøteborg 12. og 13.oktober takkes professor Jan-Eric Gustafsson for lang og tro tjeneste i sitt virke for utdanningsforskningen. Mange CEMO-ansatte er tilstede for å hedre senterets første direktør.

Bilde av Jan-Eric Gustafsson
Foto: Rolf Vegar Olsen

Det er fire år siden Jan-Eric Gustafsson fikk jobben som CEMOs første direktør etter å ha utviklet ideen om forskningssenteret og vunnet konkurransen om midler fra Kunnskapsdepartementet. Fra å bygge opp senteret fra bunn, i bare en deltidsstilling, har CEMO i dag vokst til å omfatte ca 20 personer. Etter at Sigrid Blömeke tok over som direktør for CEMO i august 2014, fortsatte Gustafsson som professor II og har vært et verdifullt bidrag til videre utvikling av senteret. Nå går han av med pensjon og blir beæret med en stor internasjonal konferanse i Gøteborg, som omhandler de største utfordringene ved pedagogiske målinger. Sigrid Blömeke holder et foredrag på konferansen 13.oktober og vil også si noen ord under gallamiddagen 12.oktober.

I forbindelse med avgangen overrekkes Gustafsson et festskrift der mangeårige kolleger og venner skriver om forskningen hans. Festskriftet heter Cognitive Abilities and Educational Outcomes, og har Monica Rosen, Kajsa Yang Hansen og Ulrika Wolff som redaktører. I festskriftet bidrar CEMO gjennom Sigrid Blömeke i samarbeid med tidligere gjesteforsker Lars Jenßen, med teksten «A Question of Validity: Clarifying the Hierarchical Nature of Teacher Cognition».

CEMO er så heldige å få beholde Jan-Eric Gustafsson som Professor II en periode til.

Publisert 12. okt. 2016 11:13 - Sist endra 21. okt. 2016 12:02