Uniforum skriver om CEMOs medisinsamarbeid

I et ferskt intervju i universitetsavisa Uniforum forklarer forskerne Stefan Schauber og Sigrid Blömeke hvordan CEMO i samarbeid med Det medisinske fakultet jobber for å forbedre kvaliteten på eksamensoppgavene til legestudentene.

Postdoktor Stefan Schauber ved CEMO.

Siden 2015 har Stefan Schauber og Muirne Paap ved CEMO jobbet i samarbeid med Det medisinske fakultet for å forbedre kvaliteten på både eksamen og tilbakemeldingene. Prosjektet Digital læring ble etablert som resultat av endringer i medisinstudiet. Behovet oppstod derfor for å vurdere innholdet i det nye studiet.

– (...) Vi prøver å finne ut om karakterene som de [Det medisinske fakultet] gir til studentene, er pålitelige. Dessutan vil vi prøve å finne ut hvordan faglærerne kan gi studentene gode tilbakemeldinger. Derfor samler vi data og forskingsbaserte ting som fakultetet vil ha nytte av i det arbeidet, forteller senterleder Sigrid Blömeke til Uniforum.

Stefan Schauber sier til Uniforum at han synes det er veldig interessant å jobbe med å forbedre eksamenskvaliteten ved Det medisinske fakultetet. – Ofte er eksamener i medisin flervalgseksamener eller Multiple Choice, men de har også eksamener der de driver med simulering av pasientbehandling. Derfor er det litt lettere å bruke slike data for å måle kvaliteten på eksamener. Jeg benytter meg av de svarene som studentene har gitt til lærerne, for å se om de fungerer slik de hadde tenkt. Ja, svarer de slik som lærerne hadde tenkt? spør han i artikkelen.

Både Blömeke og Schauber er overbevist om at metodikken som de har utviklet i forbindelse med prosjektet kan benyttes også i andre fagfelt. Det eneste som kreves er litt tilpassing. Blömeke forklarer:

Direktør Sigrid Blömeke ved CEMO.

– Fag og metode balanserer i denne analysen. Og med litt tilpassing vil metoden kunne måle ulike ting som en vil oppnå ved mange helt forskjellige fag.

Blömeke trekker til slutt en parallell med et annet forskningsprosjekt CEMO nå også jobber med, nemlig prosjektet «Complex problem solving», ledet av postdoktor Ronny Scherer. Prosjektet utvikler målingsmetoder som også egner seg til å måle kunnskap som er vanskelig å definere fordi det er så komplekst. – Akademisk kunnskap er jo gjerne komplekst. Derfor tror vi at vi kan bruke erfaringen vår fra denne typen forskning til å forbedre eksamenskvaliteten, avslutter Blömeke i intervjuet.

Publisert 20. des. 2016 11:31 - Sist endra 23. nov. 2017 10:15