Henrik Daae Zachrisson

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Henrik Daae Zachrisson
English version of this page
Mobiltelefon 40048017 40048017
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30D None 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mine primære interesser innen forskningsmetode er kausal modellering i observasjonelle data, måling av endring (longitudinell modellering), og målemodeller i småbarnsalder. Mine substansielle forskningsinteresser er betydningen av barnehage for barns utvikling, sosial ulikhet i utdannelse, og konsekvenser av fattigdom for barns utvikling. Jeg er medlem av Questionnaire Expert Group (QEG) som utvikler OECD Starting Strong Staff Survey (2016-2018), og deltager i ISOTIS, et EU-finansiert (H2020) prosjekt om ulikhet i utdannelse. Jeg er også prosjektleder (på NUBU) for et prosjekt om tidlig sosial og kognitiv stimulering i familien og barnehagen, og konsekvenser for senere skoleprestasjoner, finansiert av Norges Forskningsråd.

Undervisning

Jeg har ingen undervisning dette semesteret.

 

Avsluttede kurs:

UV9255 Causal modelling in non-experimental data

se http://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9255/index-eng.html

Med Ronny Scherer: Lear to write empirical research paper

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Århus, og forsvarte min PhD ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt i 2009. Jeg var PhD-stipendiat, og senere Post Doc på Folkehelseinstituttet.

Jeg har i dag hovedstilling som Seniorforsker (Forsker 1) ved Nasjonal utviklingssenter for barn og unge, Universitetet i Oslo (www.nubu.no) og bistilling som professor II ved CEMO.

 

Emneord: Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205495982.  88 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S.  ISBN 9788771601671.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Zachrisson, Henrik Daae & Melhuish, Edward C. (2017). Early childhood education and care, In Brian Hopkins; Elena Geangu & Sally Linkenauger (ed.),  The Cambridge Encyclopedia of Child Development.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316216491.  VI.  s 459 - 463
 • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?.
 • Bøe, Tormod & Zachrisson, Henrik Daae (2016). Hva betyr det for barn å vokse opp i et fattig familie?, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  Kapittel 13.  s 161 - 171
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid & Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”.
 • Hogsnes, Hilde Dehnes; Nærde, Ane & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Barns sosiale utvikling – fra barnehage til skole..
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane & Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014).
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje & Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B. & Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development.
 • Dearing, Eric; Zachrisson, Henrik Daae & Mykletun, Arnstein (2011). Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(8), s 785- 787
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort..
 • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae; Oppedal, Brit & Røysamb, Espen (2009). Absence in gender differences in internalizing symptoms among ethnic minority preadolescents.
 • Zachrisson, Henrik Daae (2009). Attachment in middle and late childhood : measurement validation and relation to mental health problems. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. No.167.
 • Skårderud, Finn & Zachrisson, Henrik Daae (2008). Tilknytning og spiseforstyrrelser.
 • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae & Oppedal, Brit (2007). Validation of a short version of the Depression Experiences Questionnaire for Adolescents in a predominantly minority sample in Norway.
 • Zachrisson, Anders & Zachrisson, Henrik Daae (2006). On: Validation of psychoanalytic theories: Toward a conceptualization of references - Response to Dr Torsti-Hagman. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  87
 • Zachrisson, Henrik; Mykletun, Arnstein; Vedul-Kjelsås, Einar & Gøtestam, K Gunnar (2006). Forekomsten av spiseforstyrrelser blant kvinner med overvekt og fedme: en befolkningsbasert studie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2014 15:44 - Sist endret 5. apr. 2018 11:43