Idunn Sem

Image of Idunn Sem
Could not get user data from external service

Process Manager

Qualifications and background

M.A. Media & Communication (Cand. Philol.) , University of Oslo (2006)

Research interests

 • practice-based inquiry of digital media
 • exhibition design
 • electronic arts, embodied interaction, choreography & digital scenography
 • interaction design, performativity
 • electronic mediation of research (research rhetoric)

Grants and funding

Fritt ord (2012)
2 week research stay at Design Research Institute, MRIT, Melbourne (2011)
Forsknings- og utviklingsstøtte til interaktiv og generativ kunstinstallasjon Tapet (2005)
Fond for utøvende kunstnere (2004)
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i Norge (PNEK) (2003)

Memberships and representations

InterMedia (2004)
Digitale Medier (2004)
Mediert (2002-2003)

Tags: Medier og kommunikasjon, Konvergens, Digital design, Mobile medier, Sammensatte tekster

Publications

 • Hemmersam, Peter; Aspen, Jonny; Morrison, Andrew; Sem, Idunn & Havnør, Martin (2015). Exploring locative media for cultural mapping, In Adriana de Souza e Silva & Mimi Sheller (ed.),  Mobility and Locative Media: Mobile Communication in Hybrid Spaces (Changing Mobilities).  Routledge.  ISBN 978-1138778139.  Chapter 10.  s 167 - 187
 • Smørdal, Ole; Stuedahl, Dagny & Sem, Idunn (2014). Experimental zones: two cases of exploring frames of participation in a dialogic museum. Digital Creativity.  ISSN 1462-6268.  25(3), s 224- 232 . doi: 10.1080/14626268.2014.904366 Show summary
 • Morrison, Andrew; Aspen, Jonny; Hemmersam, Peter; Sem, Idunn & Havnør, Martin (2012). Designing Urban Mapping with Locative Social Media, In Praima Israsena; Juthamas Tangsantikul & David Durling (ed.),  Design Research Society 2012: Bangkok, Conference Proceedings, Volume 3.  Design Research Society.  ISBN 9786165515702.  Volume 3.  s 1291 - 1303
 • Morrison, Andrew; Mainsah, Henry Nsaidzeka; Sem, Idunn & Havnør, Martin (2012). Designing location-based mobile fiction : the case of NarraHand, In Rodney H. Jones (ed.),  Discourse and Creativity.  Pearson Education Academic Publisher.  ISBN 978-1-4082-5188-1.  12.  s 211 - 230
 • Lomell, Lars & Sem, Idunn (2011). Kunsten å forelese elektronisk. Forelesningen rett i lomma, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kunsten å forelese elektronisk. Forelesningen rett i lomma..  s 247 - 262
 • Pierroux, Palmyre; Krange, Ingeborg & Sem, Idunn (2011). Bridging Contexts and Interpretations: Mobile Blogging on Art Museum Field Trips. Mediekultur.  ISSN 0900-9671.  50, s 25- 44
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole; Sem, Idunn & Drevon, Thomas (2010). Kollektiv kunnskapsbygging og digitalt likemannsarbeid: Wiki for pasientar med sjeldan diagnose, I: Aksel Tjora & Anne Grete Sandaunet (red.),  Digitale pasienter.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205399099.  kapittel 4.  s 84 - 100
 • Morrison, Andrew; Davies, Alex; Brecevic, Geska; Brecevic, Robert; Sem, Idunn & Boykett, Tim (2010). Designing performativity for mixed reality installations. FORMakademisk.  ISSN 1890-9515.  3(jan.10)
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn & Havnør, Martin (2010). Behind the Wallpaper: Multimodal Performativity in Mixed-reality Arts, In Andrew Morrison (ed.),  Inside Multimodal Composition.  Hampton Press.  ISBN 1-57273-958-4.  Chapter 7.  s 183 - 220
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole & Sem, Idunn (2009). Web-based resources for peer support- opportunities and challenges. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  150, s 302- 306 . doi: 10.3233/978-1-60750-044-5-302
 • Morrison, Andrew & Sem, Idunn (2008). 'Stretching multiliteracies: production-based education & 'new media'. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy.  ISSN 0809-6724.  3(3), s 179- 201

View all works in Cristin

 • Sem, Idunn & Varvin, Sverre (2015). Krigsseilere. Å overleve freden. Etterord ved Sverre Varvin. Pax Forlag.  ISBN 9788253038414.  90 s.

View all works in Cristin

 • Hemmersam, Peter; Morrison, Andrew; Aspen, Jonny; Martin, Nicole Rae; Sem, Idunn; Smørdal, Ole & Havnør, Martin (2014). MAPPA - a collaborative tool for mapping the city. Show summary
 • Smørdal, Ole; Nesnass, Richard; Pierroux, Palmyre & Sem, Idunn (2014). Snøkult: Designing a multitouch table for co-composition in an educational setting. Show summary
 • Isdal, Edith; Haavie, Jon; Sem, Idunn; Nesnass, Richard; Toussaint, Jeremy; Smørdal, Ole; Bakken, Sven Magne; Myhr, Frode; Christiansen, Geir; Krange, Ingeborg; Arnseth, Hans Christian; Stuedahl, Dagny; Swensen, Kaja Vembe; Andreassen, Dag; Andersson, Jan Alfred; Hudgins, Aiyana & Heggelund, Håvard (2013). Prototype Workshop ved Norsk Teknisk Museum. Show summary
 • Hemmersam, Peter; Aspen, Jonny; Morrison, Andrew; Sem, Idunn & Havnør, Martin (2012). Exploring experimental urban mapping tools with social media.
 • Morrison, Andrew; Aspen, Jonny; Hemmersam, Peter; Sem, Idunn & Havnør, Martin (2012). Designing Experimental Urban Mapping with Locative Social Media.
 • Smørdal, Ole; Perritano, Anthony John & Sem, Idunn (2010). Multi context, multi representation, multi touch.
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole; Sem, Idunn & Drevon, Thomas (2009). RareICT - digital resources for collaborative knowledge construction supporting self-care.
 • Morrison, Andrew & Sem, Idunn (2009). NarraHand website. [www ]. Show summary
 • Morrison, Andrew & Sem, Idunn (2009). Narrative Strategies. [www ]. Show summary
 • Morrison, Andrew & Sem, Idunn (2009). Research Mediation. [www ]. Show summary
 • Sem, Idunn (2009). NORDES09 conference website. [www ]. Show summary
 • Sem, Idunn & Larsson, Jørgen (2009). Assembled Speakers. Show summary
 • Sem, Idunn & Morrison, Andrew (2009). Mediating multiple activities in gRIG. Show summary
 • Smørdal, Ole; Sem, Idunn & Moen, Anne (2009). Å leve med. Wiki for helsepersonell, pårørende og pasienter med skjeldne diagnoser.
 • Ulfsnes, Kari-Anne; Sem, Idunn & Smørdal, Ole (2009). InterMedia website. Show summary
 • Andreassen, Ingvild Solberg; Smørdal, Ole; Sem, Idunn; Drevon, Thomas & Toussaint, Jeremy (2008). Åpen arkeologi. [html ]. Show summary
 • Larsson, Jørgen & Sem, Idunn (2008). OMORD (lydinstallasjon). Show summary
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn & Skjulstad, Synne (2008). Web materials for Working the Web Workshop. [www ].
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn & Skjulstad, Synne (2008). Workshop on Working the Web.
 • Morrison, Andrew; Skjulstad, Synne & Sem, Idunn (2008, 12. mai). Working the Web. [TV].  Slovensk TV.
 • Morrison, Andrew; Toussaint, Jeremy; Skjulstad, Synne & Sem, Idunn (2008). Wiki-D. Show summary
 • Pierroux, Palmyre; Sem, Idunn; Drevon, Thomas & Toussaint, Jeremy (2008). Gidder: Groups in Digital Dialogue. [html ]. Show summary
 • Sem, Idunn (2008). Å formidle "tvil". Åpen arkeologi som tverrfaglig designprosess.
 • Sem, Idunn; Smørdal, Ole & Bratteteig, Tone (2008). Nordic Design Research Conference 2009. [html ]. Show summary
 • Skjulstad, Synne; Sem, Idunn & Morrison, Andrew (2008). Working the Web (workshop). Show summary
 • Smørdal, Ole; Rasmussen, Ingvill; Lund, Andreas; Sem, Idunn; Roaldset, Live K; Drevon, Thomas & Toussaint, Jeremy (2008). TWEAK - Tweaking Wikis for Education and Advancement of Knowledge. [www ]. Show summary
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn; Skjulstad, Synne & Toussaint, Jeremy (2007). gRig. [www ]. Show summary
 • Andreassen, Ingvild Solberg & Sem, Idunn (2007). Blogg og wiki - kikkehull inn i arkeologisk feltarbeid. Fleksibel lærings skriftserie.  s 75- 91
 • Mikalsen, Stig; Sem, Idunn; Toussaint, Jeremy & roaldset, live (2007). Ariadne. Kunnskapsbase for kulturfagene ved universitetet i Oslo. [www ]. Show summary
 • Moen, Anne; Sem, Idunn & Smørdal, Ole (2007). ChronICT – learning resources for patient, relatives and health providers dealing with chronic condition.
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn; Erstad, Ola & Toussaint, Jeremy (2007). TransActions. [www ]. Show summary
 • Sem, Idunn & Havnør, Martin (2007). Tapet (mixed reality installation). Show summary

View all works in Cristin

Published June 18, 2013 1:40 PM - Last modified July 7, 2014 12:24 PM