Ny utlysning av midler til utenlandsopphold og nettverksreiser

Grunnet en bedre budsjettsituasjon enn først antall ønsker NATED å utlyse midler til kortere utenlandsopphold og nettverksreiser for 2016. Den samlede rammen for utlysningen er 500 000.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utenlandsopphold:

  • PhD-kandidater kan søke om 3-5 måneders utenlandsopphold med en økonomisk ramme på maksimalt 100 000. (Se krav til søknad under).

Nettverksreiser:

  • Sporledere kan søke om kortere nettverksreiser med en økonomisk ramme på maksimalt 100 000. (Se krav til søknad under).

På grunn av knapphet på tid har vi har valgt å ha en forenklet søknadsbehandling.

Nettverksreiser: Send en søknad med budsjett, kort beskrivelse av miljø og hva det kan gi kandidatene samt bekreftelse fra kontaktperson ved det aktuelle miljø. I tillegg ønsker vi en tentativ beskrivelse av aktiviteter under oppholdet.

Utenlandsopphold: Send en søknad hvor du beskriver kort relevansen av miljøet for egen forskning. I tillegg ønsker vi et invitasjonsbrev fra aktuelle institusjon og anbefaling fra veileder.

Send en søknad til

Toril Eggen (toril.eggen@ils.uio.no)

Søknadsfristen er 15. mars, men søknadsbehandlingen skjer forløpende.

Published Feb. 5, 2016 10:55 AM - Last modified July 13, 2016 11:20 AM