print logo

Forsiden

Verktøy og tjenester

Ansatte aktuelt fra UiO

Ansatte aktuelt fra UV

 • kristin-helstad ILS-ansatt fikk faglitterært forfatterstipend

  Førsteamanuensis Kristin Helstad (ILS) er tildelt faglitterært forfatterstipend 2014 fra Cappelen Damm Akademisk for prosjektet «Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet».

 • dekanat.brt Fornyelse av prioriterte forskningsområder

  Våre prioriterte forskningsområder ble utarbeidet i 2008. Fakultetsledelsen har nå gjennomført en vurdering av satsingsområdene, og dette arbeidet vil danne grunnlag for kommende justering av forskningsprioriteringene.

 • ped.dag-300 UiOs Faglig-pedagogisk dag 2014

  ILS har tre bidrag på årets faglig-pedagogisk dag

 • proted.nokut SFU-magasin

  Landets fire Sentre for fremragende utdanning har nå fått sitt eget magasin i NOKUT-regi.

Facebook

Twitter

For ansatte-sider ved instituttene

Personer

Finn ansatte og studenter