print logo

Forsiden

Verktøy og tjenester

Ansatte aktuelt fra UiO

Ansatte aktuelt fra UV

 • Bestille bøker

  Bøker kan bestilles fra Akademika eller andre UiO-leverandører på flere måter.

 • Bestille rekvisita

  Hvis det mangler en type kontorrekvisita som bør være en fast del av rekvisitalageret, så meld det inn til skapansvarlig, som melder det videre til Lyreco.

 • Bestille innenlandshotell

  NB: Dersom fly inngår i reisen skal både reise og opphold bestilles via HRG, se UiOs reisesider. Dersom det skal bestilles kun utenlandshotell så skal også opphold bestilles via HRG.

 • Rutine for gaver

  Den ordinære bestillingsrutinen via bestillingsskjemaet gjelder i utgangspunktet alle ordinære anskaffelser i kategorien "gave" eller "bevertning" - også for blomster, vin og andre gaver. Unntaket er bøker, som kan gå på utlegg.

  Se forøvrig UiO-rutinen for påskjønnelser og gaver.

Facebook

Twitter

For ansatte-sider ved instituttene

Personer

Finn ansatte og studenter

UiO ansatte- og åpne arrangementer