print logo

Forsiden

Verktøy og tjenester

Ansatte aktuelt fra UiO

Ansatte aktuelt fra UV

 • beritlite Videre løft med ny forskergruppeordning

  Takk til alle dere som så langt har bidratt med engasjement og innspill til instituttenes høringsuttalelser i forbindelse med nye retningslinjer for fakultetets forskergrupper. Disse innspillene vil være viktige i det videre arbeidet fram mot fakultetsstyremøtet i juni.

 • kildekritkk-507x339 Norwegian students lack critical approach to reference materials

  Students at all educational levels have surprisingly little knowledge regarding how to critically evaluate reference materials, states Professor Helge Strømsø.

 • stud.barometer-600 Toppkarakterer til utdanningsledelse

  Masterstudiet i utdanningsledelse ved UiO får toppkarakterer av studentene i NOKUTS nye studiebarometer. Studiet skårer bedre enn tilsvarende tilbud ved andre utdanningsinstitusjoner.

 • bedre-skole Tverrfaglige smakebiter i Bedre skole

  Tidsskriftet Bedre Skole presenterer smakebiter av prosjekter som foregår innenfor rammene av KiS (Kunnskap i skolen) ved Universitetet i Oslo. I KiS samarbeider forskere fra fem fakulteter om å bringe fram skolerelevant forskning.

Facebook

Twitter

For ansatte-sider ved instituttene

Personer

Finn ansatte og studenter

UiO ansatte- og åpne arrangementer