print logo

Forsiden

Verktøy og tjenester

Ansatte aktuelt fra UiO

Ansatte aktuelt fra UV

 • prof.utviklingiskolen Profesjonsutvikling i skolen

  Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling blir forstått i nær sammenheng med elevenes læring.

 • portefoljeutvalget-507x338 Arbeidet i porteføljeutvalget ved IPED godt i gang

  Porteføljeutvalget har fått oppdraget med å gjennomgå instituttets studietilbud og foreslå revisjoner på både master og bachelornivå. Utvalget arbeider i første omgang fram mot å foreslå endringer som skal tre i kraft fra studiestart høsten 2017. Hovedstikkord er profilering, struktur, progresjon og sammenheng innenfor og mellom studienivåene.

 • CBOX-xmas11-507x253 Leder: Tilbakeblikk 2014 og julehilsen

  Årets siste hilsen fra dekanen rommer et bredt tilbakeblikk på året 2014.

 • cbox-fripro FRIPRO-midler til forskere ved ISP

  Forskergruppen Child, Language and Learning har nådd gjennom i den harde konkurransen om frie prosjektmidler (FRIPRO) fra Forskningsrådet.

Facebook

Twitter

For ansatte-sider ved instituttene

Personer

Finn ansatte og studenter