print logo

Leder: Velkommen til UV-fokus

Velkommen til første utgave av fakultetets nye interne nyhetskanal.

Foto: Shane Colvin, UV

Vi håper UV-fokus vil brukes av fakultetes mange ansatte til å dele informasjon om forskningsaktiviteter, publikasjoner, arrangementer og studiesaker. Send en notis til redaksjonen om du har skrevet en bok, planlegger et spennende seminar eller har en kollega som fortjener å løftes litt fram! Vi ønsker at UV-fokus skal bidra til økt informasjon om alt som skjer ved fakultetet på tvers av enhetene. For oss i fakultetsledelsen er UV-fokus også en fin anledning til å informere om strategi, faglige prosesser og universitetspolitiske avgjørelser.

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved UV identifiserte at arbeidsmiljøet er svært viktig for den enkelte og at de aller fleste er stolte av UV som arbeidsplass. Undersøkelsen identifiserte også flere utfordringer. En av dem er å videreutvikle en åpen kultur der ansatte opplever at de har god informasjon om avgjørelser og prosesser som gjelder dem selv og arbeidsmiljøet de er en del av. Åpenhet og informasjon er viktig også fordi det er en forutsetninger for medvirkning. Vi vil at den enkelte UV-ansatte skal oppleve å ha god tilgang på informasjon om hva som skjer ved fakultetet og gjennom det også oppleve at de har mulighet for å bli hørt i viktige spørsmål. Dette er betingelser for trivsel, for samarbeid, kreativitet og ønsket om å yte. UV-fokus er derfor ett av flere virkemidler på veien mot en arbeidskultur kjennetegnet av åpenhet og medvirkning.

Takk til vårt lokale informasjonsråd og webredaktørene som har gjort et strålende arbeid med å få opp nyhetskanalen og gi den et fint design. Skal UV-fokus lykkes med å fungere som en intern nyhetskanal alle ansatte leser, så trenger vi innspill og bidrag fra dere. Det er bidragene fra hver enkelt som til sammen kan gjøre UV-fokus til en nyhetskanal vi alle prioriterer å lese i den flommen av informasjon vi ellers møter.

Jeg oppfordrer derfor alle til å sende inn notiser om faglige begivenheter dere ønsker å dele med kolleger. Ta kontakt med Yngvild (PFI), Kyrre (ILS), Stine (ISP ), Kari-Anne (IME) eller Jarle (Fakultetet) for å diskutere forslag til temaer som kan presenteres i UV-fokus – eller send bidrag direkte til en av dem.

UV-fokus utkommer med ny leder hver fjortende dag, og i forbindelse med det vil sendes ut en mail med lenke til publikasjonen. Lenken vil også ligge under For ansatte på UVs websider. De som abonnerer på RSS strømmen eller titter innom nyhetskanalen oftere vil se at det også legges ut stoff løpende. Vi tar imidlertid en liten pause over Jul og planlegger neste utgave til onsdag 13. januar på hovedtemaet "Utvikling av en ny strategisk plan ved fakultetet."

I mellomtiden vil jeg takke alle ansatte for innsatsen dette året, og ønske dere en riktig God jul!

Vibeke

Emneord: Administrasjon, Leder Av admin
Publisert 5. nov. 2010 13:22 - Sist endret 5. nov. 2010 18:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere