print logo

Leder: UV i statistikken

Det er mye å glede seg over når det gjelder UV i statistikken, men noe å ta tak i også, forteller dekan Vibeke Grøver Aukrust i denne lederen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningsstatistikken

UiO har nettopp presentert et bredt spekter av resultater for perioden 2006-2010. Særlig interessant er selvfølgelig de ferskeste tallene fra 2010. Statistikken viser tall for både UiO i det norske universitetslandskapet, og det enkelte fakultet ved UiO. På denne bakgrunn er det gledelig å si at det er mye å glede seg over når det gjelder UV i statistikken.

Særlig gledelig er den strålende framgangen når det gjelder forskningsaktivitet: UV har hatt den beste utviklingen av alle samfunnsvitenskapelige fagmiljøer det siste året når det gjelder publiseringsstatistikk, og er kommet opp på et gjennomsnitlig nivå for de samfunnsvitenskapelige fagmiljøene ved norske universiteter. UV ligger i 2010 over snittet for publikasjonspoeng pr vit. årsverk ved UiO, og er for eksempel på linje med HFs resultater. Gitt UVs historie med tradisjoner og styrke i praksis og profesjon er dette et gledelig og meget imponerende resultat. Vi i fakultetsledelsen vet at det ligger mye hardt arbeid bak – først og fremst fra den enkelte forsker og forskergruppe.

Eksternfinansiering

Også når det gjelder EU-inntekter pr vit. årsverk holder UV sitt stabilt gode nivå fra tidligere år. MED, MN og UV ligger jevnt i teten om vi måler EU-inntektene i forhold til antall vitenskapelig ansatte. Når det gjelder doktorgrader per vit. årsverk ligger UV derimot lavt, noe som har å gjøre med at vi mottar få stipendiatstillinger sammenlignet med for eksempel mednat-miljøene.

Utdanningsstatistikk

Ser vi nærmere på UVs utdanningsstatistikk er kortteksten at UVs studenter bare produserer ca. 30 studiepoeng  pr år (med andre ord et halvt årsverk). Det innebærer at vi ligger noe lavere enn både HF, SV og MN. Ser vi på studiepoengproduksjonen ved pedagogiske fag på nasjonalt plan, ligger UV litt bedre an enn NTNU og UiB, men  alle de pedagogiske fagmiljøene viser lav  studiepoengproduksjonen  – det er tankevekkende. Noen av de samme tendensene har tidligere framkommet i NOKUTs evalueringer av pedagogiske fag.

UV har også utfordringer når det gjelder student-internasjonalisering. Neste år går vi inn i internasjonaliseringsåret – og som en forberedelse til dette året har UiO i disse dager ute på høring på en ambisøs handlinsgplan for internasjonalisering. Det blir viktig i tiden som kommer å analysere hvilke snubletråder våre studenter møter i forsøket på å få internasjonale studieerfaringer og en større horisont over sin fagforståelse enn det vi alene kan gi dem.

Kunnskapsutvikling

Forskning og utdanning er imidlertid mye mer enn tall, ikke minst dreier det seg om å utvikle kunnskap av menneskelig og samfunnsmessig betydning. Dette har også debatten i kjølvannet av den nylig lanserte Fagerberg-rapporten løftet fram. Likevel er det ikke til å komme fra at våre tallfestede resultater er viktige: de bestemmer store deler av vårt inntektsgrunnlag og dermed vårt handlingsrom og de bidrar til vår omdømmebygging ved UiO og i akademia for øvrig.

Takk til dere alle som har bidratt til årets gode resultater innen forskning og ekstern finansiering og til å synliggjøre at UV har vitalitet og forskningskraft!

Emneord: Leder, Publisering, statistikk Av Vibeke Grøver Aukrust, dekan
Publisert 6. mai. 2011 12:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere