print logo

Rutiner for spesifikke fagområder

Innenfor forskning,studie,personal og økonomi vil det utarbeides spesifikke rutinebeskrivelser i ePhorte.

Sentrale rutiner på UIO må på plass og det enkelte fakultet må utarbeide sine egne lokale rutiner. Behovet for nye rutinebeskrivelser skyldes bl. a. at arkiv og saksbehandlingssystemet ePhorte ble innført 18.02.2008 og frem til da ble all arkivmessig registrering gjort på arkivet. Nå har behovet vokst for å få på plass standardiserte rutinebeskrivelser i og med at saksbehandlerne nå oppretter saker,og legger inn sine egne dokumenter. UV har nå utarbeidet skriftlige rutiner for studentmapper, og vi vil forsette arbeidet med rutinerbeskrivelser på andre områder.
 

Publisert 13. okt. 2010 10:47 - Sist endret 13. sep. 2013 13:41