print logo

Organisasjon

Det utdanningsvitenskapelige fakultet består av tre institutter. Institut for spesialpedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia.

Ledelse ved UV

Fakultetet ledes av en dekan som rapporterer til fakultetets styre og til universitetets rektor. Dekanen understøttes av to prodekaner og en administrativ ledelse, i tillegg til ledelse ved fakultetets enheter.

Organisasjon ved UiO