print logo

Organisasjon

Det utdanningsvitenskapelige fakultet samler tre institutter og et senter, med tilhørende sentrale administrative tjenester og underliggende enheter.

Fakultetets enheter

Ledelse ved fakultetet

Fakultetet ledes av en dekan som rapporterer til fakultetets styre og til universitetets rektor. Dekanen understøttes av to prodekaner og en administrativ ledelse, i tillegg til ledelse ved fakultetets enheter.

Du finner mer om hver enkelt rolle og ansvarsområder i menyen til venstre.

Publisert 9. nov. 2010 08:57 - Sist endret 24. jun. 2013 10:52