print logo

Prodekan for forskning og forskerutdanning

Prodekanen for forskning og forskerutdanning er dekanens stedfortreder, og har et særlig ansvar for forskning og forskerutdanning ved fakultetet.

Prodekanens rolle

Prodekan for forskning og forskerutdanning inngår i dekanens ledergruppe og er dekanens stedfortreder.

Prodekan for forskning og forskerutdanning rapporterer til dekanen og har ansvar for bl.a.:

  • kvalitetssikring av fakultetets forskningsvirksomhet
  • å representere fakultetet i universitetets sentrale forskningskomite
  • ressursvurdering, planlegging og budsjettering i forbindelse med forskning og forskerutdanning
  • nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
  • utvikling og ivaretakelse av kontakten med eksterne forskningsinstanser, særlig Norges forskningsråd
  • forberedelse av forskningssaker for fakultetsstyret og dekani ledergruppe

 

Prodekan for forskning og forskerutdanning leder Rådet for forskningssaker ved fakultetet.

Publisert 4. nov. 2010 16:02 - Sist endret 13. feb. 2013 14:49