Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved UV

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningssamarbeid med UV

Ønsker du å forske sammen med oss? Eller har din organisasjon behov for forskningsbasert kunnskap?

Utdanningsforskning ved UiO

Les mer om utdanningsforskning ved UV og UiO.

Om forskning ved UV

Les mer om forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Tverrfakultære områder - Kunnskap i Skolen

Arrangementer

17 mars
12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Forskerprofilen

Forskerprofilen: Solveig-Alma Halaas Lyster

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan bedre kunnskapen som trengs ute i skolesystemet, slik kan man sørge for at det legges best mulig til rette for god læring for elever som strever, sier professor Sol Lyster.