Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

 • jenter-app-507x338 "Leker" seg til franskkunnskaper 14. feb. 2017 17:36

  En spillorientert språklærings-«app» til bruk i videregående skole viste seg å gi økt elevengasjement og bedre tilpasset opplæring.

 • 507-autismcolourbox2689326 – Skreddersy undervisningen til elever med autisme 2. feb. 2017 12:24

  Det er fare for at barn med autisme isolerer seg hvis de ikke forstår metaforer og ironi.

 • colourbox14471165_V2_lesing_gutter_jenter_engelsk Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing 19. des. 2016 09:33

  For første gang i Norge har elevers leseferdigheter i norsk og engelsk blitt sammenlignet i stor skala. Et av de tydeligste funnene er at det er mindre forskjeller mellom guttenes og jentenes leseferdigheter når de leser på engelsk.

Arrangementer

 • janerikdahl1 Disputas: Cand.polit. Jan Erik Dahl 17. mars 2017 12:15

  Cand.polit. Jan Erik Dahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Fredag 17. mars 2017

  Avhandlingens tittel er:

  Digital annotation: An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning.