Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

  • Disputas: Master Silje Hølland 21. apr. 2017 12:15

    Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

    Fredag 21. april 2017

    Avhandlingens tittel er:

    Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.