Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • Disputas: Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke 4. des. 2017 12:15

  Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Mandag 4. desember 2017

  Avhandlingens tittel er:

  Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse.

 • graduation-ceremony_fw Kandidatmarkering for UV-studentar 5. des. 2017 17:00

  Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere haustens masterkandidatar til kandidatmarkering.

 • Disputas: Master Magnar Ødegård 7. des. 2017 12:15

  Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Torsdag 7. desember 2017

  Avhandlingens tittel er:

  A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

 • Disputas: Master Silje Systad 14. des. 2017 12:15

  Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Torsdag 14. desember 2017

  Avhandlingens tittel er:

  Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

 • Disputas: Master Tove S. Frønes 18. des. 2017 12:15

  Master Tove S. Frønes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Mandag 18. desember 2017

  Avhandlingens tittel er:

  Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier.