Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 4. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 4. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse.

Tid og sted: 5. des. 2017 17:00 - 19:00, Helga Engs hus, auditorium 1

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere haustens masterkandidatar til kandidatmarkering.

 

Tid og sted: 7. des. 2017 12:15, Aud 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Tid og sted: 14. des. 2017 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og sted: 18. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Tove S. Frønes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 18. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier.