Disputaser og prøveforelesninger

Kommende 5 dager

21 mars
Tid og sted: 21. mars 2018 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

23 mars
Tid og sted: 23. mars 2018 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Irina Engeness ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Learning and Teaching with Digital Tools: Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Theory.