Disputas: Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke

Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 4. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: kommer

Tid: Mandag 4. desember 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marit Kvangarsnes, Institutt for helsevitenskap Ålesund, NTNU (1. opponent).
  • Lektor, ph.d. Niels Sandholm Larsen, Institutt for sygepleje, Professionshøjskolen Metropol, København, Danmark (2. opponent). 

Bedømmelseskomiteens koordinator er førsteamanuensis Thomas de Lange, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Instituttleder, professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Bjørg Christiansen, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Professor Berit Karseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag kommer

Information in English kommer

Publisert 26. okt. 2017 11:16 - Sist endret 16. nov. 2017 14:32