Disputas: Master Silje Systad

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: kommer

Tid: Torsdag 14. desember 2017

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  •  (1 opponent)
  •  (2 opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Øistein Anmarkrud, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Solveig-Alma Halaas Lyster, emerita ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Dr. med Marit Bjørnvold, Oslo Universitetssykehus


Sammendrag

Information in English

Publisert 7. nov. 2017 13:13 - Sist endret 7. nov. 2017 14:23