Disputas: Cand.polit. Inga Staal Jenset

Cand.polit. Inga Staal Jenset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 18. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Practice-Based Teacher Education Coursework: An Examination of the Extent and Characteristics of How Teacher Education Coursework Is Grounded in Practice Across Six Teacher Education Programs in Finland, Norway and California, US.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Oppgis senere

Tid: Mandag 18. september 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 2, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Francesca Forzani, School of Education, University of Michigan, US (1. opponent)
  • Dekan, professor Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier, professor Jon Magne Vestøl, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Kirsti Klette, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Director Karen Hammerness, Department of Educational Research and Evaluation, American Museum of Natural History, New York, US


Sammendrag kommer

Information in English kommer

Publisert 4. juli 2017 14:35 - Sist endret 4. juli 2017 14:35