Disputas: Ph.d. Per Hetland

Per Hetland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 12. mai 2017.

Avhandlingens tittel er:

Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.

Per Hetland. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesninger

Prøveforelesninger over selvvalgt emne og oppgitt emne for graden dr.philos.:

Selvvalgt emne: Oppgis senere

Tid: Torsdag 11. mai 12.15 - 13.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Oppgitt emne:  Oppgis senere

Tid: Torsdag 11. mai 2017, klokken 14.15 - 15.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Brian Wynne, emeritus ved Centre for Economic and Social Aspects of Genomics,  Lancaster University, UK (1. opponent).
  • Universitetslektor Dick Kasperowski,  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Humanistiska fakulteten , Universitetet i Göteborg, Sverige   (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Karen Jensen, Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo..

Disputasen vil bli ledet av dekan, professor Sten Ludvigsen ved  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

 

Publisert 5. apr. 2017 12:31 - Sist endret 21. apr. 2017 10:19