Disputas: Master Silje Hølland

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: oppgis senere

Tid: Fredag 21 april 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  •  (1. opponent)
  •  (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Imac Maria Zambrana, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • oppgis senere

Veiledere

  • Professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Anne Edwards, emerita ved Department of Education, Oxford University, UK


 

Information in English

Publisert 14. mars 2017 12:15 - Sist endret 14. mars 2017 12:15