ISP

Kommende

Tid og sted: 7. mars 2018 12:15, Helga Engs hus, Blindern

Master Hanne Næss Hjetland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 7. mars 2018

Avhandlingens tittel er:

Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.