print logo

UV9001 Kurs i vitenskapsteori ved UV-fakultetet

Fakultetet har siden vårsemesteret 2004 tilbudt et eget kurs i vitenskapsteori knyttet til det utdanningsvitenskapelige fagfeltet for doktorgradsprogrammet som fører fram til graden ph.d. Emneplanen er nå revidert og justert fra 9 studiepoeng til 7 studiepoeng.

Kurs i vitenskapsteori går på norsk og engelsk annet hvert vårsemester. Kurset settes også opp på engelsk hvert femte semester (høstesemetser). Det fremgår av kursoversikten om kurset går på engelsk eller norsk. Kurset gikk på engelsk våren 2011 og høsten 2011. Følg med på konkret kursplanFull programplan gir også en oversikt over kursets litteratur.

Kursprogrammet i vitenskapsteori er primært rettet mot doktorgradskandidater som er tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram innenfor de pedagogiske fag (bl.a. pedagogikk, spesialpedagogikk, fagdidaktikk, IKT og læring). Kandidater tatt opp på doktorgradsprogram ved andre universitet eller forskningsinteresserte for øvrig er imidlertid også velkomne. Dersom man skulle finne kurset interessant uten å være registrert som doktorgradskandidat ved UV-fakultetet, Universitetet i Oslo, eller har andre spørsmål vedrørende kurset, bes det om at man tar kontakt med førstekonsulent Anne Evandt for nærmere informasjon. Egne doktorgradskandidater vil bli prioritert dersom det melder seg flere på kurs enn det man har kapasitet til.

Kurs i vitenskapsteori er obligatorisk for alle som er tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram. Det er utarbeidet et kompendium til kurset. Kompendiet er å få kjøpt i Akademika. Det er å anbefale at man setter seg litt inn i litteraturen før første samling.

Påmelding skal sendes til Anne Evandt, UV-fakultetets sekretariat.  For påmelding, bruk eget skjema og spesifiser ditt  valg av valgfrttt tema. Alle som ønsker å delta må levere skriftlig påmelding. De som er tatt opp på doktorgradsprogram, må informere om dette. Kursavgift (for betalende deltakere, dvs personer som ikke er tatt opp på noe doktorgradsprogram) betales etter at påmeldingen er bekreftet og etter initiativ fra administrasjonen ved fakultetet.
 

Publisert 30. sep. 2010 16:40 - Sist endret 13. okt. 2014 11:18