English version of this page

Expert cultures and institutional dynamics: Studies in higher education and work (ExCID)

Fokuset i ExCID gruppen er rettet mot å utvikle innsikt og kunnskap om utviklingsprosesser og tendenser innen høyere utdanning og arbeidsliv. Mer informasjon finnes på engelsk nettside.

ExCID fokuserer på kunnskapsutvikling og organisering av ekspertise i høyere utdanning og arbeidsliv, og på vilkårene for deltakelse i et samfunn som i økende grad er basert på ekspertkunnskap. Mens høyere utdanning og arbeidsliv er atskilte sektorer er de også tett koplet i profesjonelles læringsløp samt i spørsmål om kunnskapsutvikling og forvaltning av ekspertise. I et samfunn hvor læring er beskrevet som den nye formen for arbeid, og organisasjonsendringer ofte knyttes til forventninger om kunnskapsbasert praksis og innovasjon, er det behov for studier av prosesser og relasjoner som spenner over disse grensene. Dette vil studeres dels fra et institusjonsperspektiv med vekt på organisasjonsendringer og styring, og dels fra et kulturperspektiv med vekt på hvordan kunnskap og deltakelsesmuligheter organiseres innenfor og på tvers av ekspertisefelt.

Gruppen forener medlemmer fra to tidligere forskergrupper ved UV: HEIK, som har konsentrert seg om høyere utdanningsstudier, og FALK, som har fokusert på læring og innovasjon i et kunnskapsintensivt arbeidsliv. Gruppen organiserer arbeidet rundt tre tematiske områder:

  • Kunnskapsutvikling og læring i ulike ekspertkulturer
  • Politikkutforming og styring i kunnskapsinstitusjoner
  • Læring, undervisning og akademisk utvikling i høyere utdanning

Mer informasjon om ExCID finner du ved å gå til gruppas engelske presentasjonsside

Hovedprosjekter

Mer informasjon om alle prosjekter av ExCID medlemmene finnes her.

Studieprogrammer og emner

Medlemmer av forskergruppen underviser blant annet på Hedda masterprogrammene i høyere utdanning, Master i pedagogikk - studieretning kunnskap utdanning og læring og NATED Nasjonal forskerskole i utdanningsforskning, spor 4.

Samarbeid

I tillegg til internasjonale samarbeidsprosjekter og kontakter, jobber ExCID tett sammen med ARENA - the Centre for European Studies at UiO og NIFU. Assosierte medlemmer av gruppen:

  • Åse Gornitzka (UiO, Norge)
  • Anders Mørch (IPED, UiO, Norge)
  • Hilde Afdal (HiOF, Norge)
  • Christine Watne Kristiansen (UiA, Norge)
  • Romulo Pinheiro (Universitetet i Agder, Norge)
  • Mari Elken (NIFU, Norge)

Oppdateringer

For å få oppdatert informasjon om arrangement og nyheter ved ExCID, kan du melde deg på excid-info@uv.uio.no. Om du er ansatt eller student ved UiO kan du gjøre dette direkte via Sympa, se gjerne informasjon her.

Publisert 6. mars 2015 16:05 - Sist endret 20. mars 2018 12:14

Kontakt

Monika Nerland

+47-22858172

monika.nerland@ped.uio.no

Prosjekter