Deltakere i Expert cultures and institutional dynamics: Studies in higher education and work (ExCID)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Elisabeth Hovdhaugen Førstelektor +47-22840951 elisabeth.hovdhaugen@iped.uio.no Utdanningsreformer, Høyere utdanning, Pedagogikk
Peter Maassen Professor +47-22844122 peter.maassen@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Terje Grønning Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling, Entreprenørskap, Arbeidslivslæring, Innovasjon
Kirsten Hofgaard Lycke Professor emeritus +47-22855394 k.h.lycke@iped.uio.no Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering, Pedagogikk
Caro Kirsebom Stipendiat +47-22840915 48294349 (mob) +47-48294349 caro.kirsebom@iped.uio.no Pedagogikk, Lærerutdanningsforskning
Rachel Sweetman Stipendiat +47-22852897 rachel.sweetman@iped.uio.no Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Resultatmål, Indikatorer i høyere utdanning, Læringsutbytte, Pedagogikk
Karen Jensen Professor +47-22855357 karen.jensen@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonslæring, Profesjonskunnskap, Høyere utdanning
Anne Line Wittek Professor +47-22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Sosiokulturell teori, Høyere utdanning, Lærerutdanning, Skrivepedagogikk, Pedagogikk, Veiledning, Profesjonsutdanning
Bjørn Stensaker Professor +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Utdanningsreformer, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Pedagogikk, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Crina Damsa Førsteamanuensis +47-22840725 crina.damsa@iped.uio.no Kvalitativ metodologi, Designbasert forskning, Samarbeidslæring, Høyere utdanning, Pedagogikk
Ester Fremstad Førstelektor +47-22857305 +47-41414620 (mob) +47-41414620 ester.fremstad@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læring, Etikk, Danning, Undervisning, Universitetspedagogikk
Iyad Nabeeh Abdelfattah Abualrub Student i.n.a.abualrub@iped.uio.no
Rachelle Esterhazy Stipendiat +47-22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Eli Tronsmo Stipendiat +47-22854072 eli.tronsmo@iped.uio.no Profesjonskunnskap, Kunnskapskulturer, Læreres læring, Profesjonslæring, Pedagogikk
Monika Bærøe Nerland Professor +47-22858172 monika.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Kunnskapspraksiser, Profesjonskunnskap
Cecilie Enqvist-Jensen Universitetslektor +47-22841221 cecilie.enqvist-jensen@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk, Universitetspedagogikk
Parisa Afshin Stipendiat +47-22858326 parisa.afshin@iped.uio.no Pedagogikk, Entreprenørskap, Organisasjonsteori, Innovasjon
Mervi Anneli Hasu Førsteamanuensis +47-22854336 m.a.hasu@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Pedagogikk
Gunnar Handal Professor emeritus +47-22854257 gunnar.handal@iped.uio.no
Arne Skodvin Førsteamanuensis emeritus +47-22855391 arne.skodvin@iped.uio.no Universitetspedagogikk, Pedagogikk, Kommunikasjon, Læringsutbytte
Thomas de Lange Førsteamanuensis +47-22858558 t.d.lange@iped.uio.no interaksjonsanalyse, Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, Universitetspedagogikk
Tone Dyrdal Solbrekke Professor +47-22844408 +47-91350516 (mob) t.d.solbrekke@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Profesjonelt ansvar, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning