Deltakere i Expert cultures and institutional dynamics: Studies in higher education and work (ExCID)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Monika Bærøe Nerland Professor +47-22858172 monika.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Peter Maassen Professor +47-22844122 peter.maassen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Anne Line Wittek Professor +47-22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning
Terje Grønning Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Karen Jensen Professor +47-22855357 karen.jensen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonskunnskap, Profesjonslæring
Gunnar Handal Professor emeritus +47-22854257 gunnar.handal@iped.uio.no
Bjørn Stensaker Professor +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Kirsten Hofgaard Lycke Professor emeritus +47-22855394 k.h.lycke@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering
Tone Dyrdal Solbrekke Professor +47-22844408 +47-91350516 (mob) t.d.solbrekke@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonelt ansvar, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Crina Damsa Førsteamanuensis +47-22840725 crina.damsa@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Samarbeidslæring, Designbasert forskning, Kvalitativ metodologi
Arne Skodvin Førsteamanuensis emeritus +47-22855391 arne.skodvin@iped.uio.no Universitetspedagogikk, Kommunikasjon, Læringsutbytte, Pedagogikk
Caro Kirsebom Stipendiat +47-22840915 48294349 (mob) +47-48294349 caro.kirsebom@iped.uio.no Pedagogikk, Lærerutdanningsforskning
Cecilie Enqvist-Jensen Universitetslektor +47-22841221 cecilie.enqvist-jensen@iped.uio.no Pedagogikk, Universitetspedagogikk, Høyere utdanning
Ester Fremstad Universitetslektor +47-22857305 +47-41414620 (mob) +47-41414620 ester.fremstad@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læring, Undervisning, Etikk, Universitetspedagogikk, Danning
Iyad Abualrub Student iyad.abualrub@iped.uio.no
Rachel Sweetman Stipendiat +47-22852897 rachel.sweetman@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Læringsutbytte, Indikatorer i høyere utdanning, Resultatmål
Eli Tronsmo Stipendiat +47-22854072 eli.tronsmo@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonslæring, Læreres læring, Kunnskapskulturer
Rachelle Esterhazy Stipendiat +47-22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Parisa Afshin Stipendiat +47-22858326 parisa.afshin@iped.uio.no Pedagogikk, Innovasjon, Organisasjonsteori, Entreprenørskap
Thomas de Lange Førsteamanuensis +47-22858558 t.d.lange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk
Elisabeth Hovdhaugen Førsteamanuensis elisabeth.hovdhaugen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Utdanningsreformer
Mervi Anneli Hasu Førsteamanuensis +47-22854336 m.a.hasu@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring