English version of this page

Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO)

Hvordan påvirker kunnskapskulturer og undervisnings-praksiser i ulike fag og kontekster elevers læring? Hvilke sammenhenger kan vi finne mellom undervisningsmetoder og læringsutbytte? Dette er de sentrale, overordnede spørsmålene for forskergruppen SISCO.

SISCO er en tverrfaglig forskergruppe som består av forskere innen pedagogikk og fagdidaktikk ved ILS, UiO. Vi fokuserer hovedsakelig på fagområdene realfag og språk. Vil du lese mer om SISCO, våre prosjekter og aktiviteter, se våre engelskspråklige nettsider.

Publisert 14. feb. 2011 09:08 - Sist endret 3. juli 2018 10:36

Kontakt

Kirsti Klette Kirsti Klette

Eva Thue Vold