Deltakere i Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Drita Saliu Abdulahi
Ingrid Rodrick Beiler Stipendiat i.r.beiler@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Flerspråklighet, Klasseromsforskning, Skriving, Læring og utdanning, Sosiolingvistikk, Språktilegnelse, Språkvitenskap og lingvistikk, Lingvistisk etnografi, Engelsk
Marte Blikstad-Balas Førsteamanuensis +47-22850223 90824582 (mob) 908 24 582 marte.blikstad-balas@ils.uio.no Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget
Lisbeth M. Brevik Førsteamanuensis +47-22856330 +47-90036500 (mob) 90036500 l.m.brevik@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning
Torgeir Christiansen Senioringeniør +47-22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no Lokal-it
Joke Dewilde Førsteamanuensis joke.dewilde@ils.uio.no Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy
Gerke Doetjes Førsteamanuensis +47-22844851 gerke.doetjes@ils.uio.no Fremmedspråk, Fremmedspråk fagdidaktikk, Tysk
Tobias Fredlund Postdoktor tobias.fredlund@ils.uio.no Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Lærerutdanning, Sosialsemiotikk, Variasjonsteori, Naturfagdidaktikk
Ida Lodding Gabrielsen Stipendiat i.l.gabrielsen@ils.uio.no
Hanne Haugli Stipendiat 91845961 hanne.haugli@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Literacy, Skriveforskning, Tekstlingvistikk, Doktorgradsstipendiat, Andrespråksdidaktikk
Frøydis Hertzberg Professor emerita +47-22855046 +47-91358780 (mob) froydis.hertzberg@ils.uio.no Fagdidaktikk, Norskdidaktikk, Skriveforskning, Sjangerundervisning, Retorikk, Muntlige ferdigheter, Kunnskap i skolen, Akademisk skriving
Vanja Røkkum Jahnsen Stipendiat v.r.jahnsen@ils.uio.no
Inga Staal Jenset Postdoktor +47-22855041 98853440 (mob) i.s.jenset@ils.uio.no Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning, Praksis, Pedagogikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning
Doris Jorde Professor +47-22856110 +47-93406990 (mob) doris.jorde@ils.uio.no
Kirsti Klette Professor +47-22855285 kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Karsten Korbøl Universitetslektor +47-22844864 99232327 (mob) +47-99232327 karsten.korbol@ils.uio.no
Jennifer Maria Luoto Stipendiat j.m.luoto@ils.uio.no Klasseromsforskning, Comparative Education, Multicultural Education, Spesialpedagogikk
Camilla Gudmundsdatter Magnusson Stipendiat +47-93201481 (mob) 932 01 481 c.g.magnusson@ils.uio.no
Nayla Joelle Naoufal Postdoktor 4748622583 n.j.naoufal@ils.uio.no Miljøutdanning, Naturfagutdanning, Kristik pedagogikk, Transformerende bærekraftighetsutdanning, Flerkulturell pedagogikk, Kunst pedagogikk
Kari Beate Remmen Førsteamanuensis +47-22845684 k.b.remmen@ils.uio.no
Selina Thomas Mkimbili selinatm@student.uv.uio.no
Ulrikke Elisabeth Rindal Førsteamanuensis +47-22854152 u.e.rindal@uv.uio.no Læring og utdanning, Språkvitenskap og lingvistikk, Engelskdidaktikk, Språktilegnelse
Astrid Roe Seniorforsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, EKVA
Aud Marit Simensen Professor emerita +47-22855058 +47-90092807 (mob) a.m.simensen@ils.uio.no Læring og utdanning, Læreplanstudier, Fagdidaktikk, Anvendt språkvitenskap
Mari Sjøberg Stipendiat mari.sjoberg@ils.uio.no Science education, Naturfagdidaktikk
Roar Bakken Stovner Stipendiat r.b.stovner@ils.uio.no
Eva Thue Vold Førsteamanuensis +47-22855052 e.t.vold@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fremmedspråk
Anne-Kathrine Woldsnes Stipendiat a.k.woldsnes@ils.uio.no
Marianne Ødegaard Professor +47-22858115 marianne.odegaard@ils.uio.no