Deltakere i Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Joke Dewilde Førsteamanuensis joke.dewilde@ils.uio.no Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy
Ingrid Rodrick Beiler Stipendiat i.r.beiler@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Flerspråklighet, Klasseromsforskning, Skriving, Læring og utdanning, Sosiolingvistikk, Språktilegnelse, Språkvitenskap og lingvistikk, Lingvistisk etnografi, Engelsk
Doris Jorde Professor +47-22856110 +47-93406990 (mob) doris.jorde@ils.uio.no
Nayla Joelle Naoufal Postdoktor 4748622583 n.j.naoufal@ils.uio.no Miljøutdanning, Naturfagutdanning, Kristik pedagogikk, Transformerende bærekraftighetsutdanning, Flerkulturell pedagogikk, Kunst pedagogikk
Karsten Korbøl Universitetslektor +47-22844864 99232327 (mob) +47-99232327 karsten.korbol@ils.uio.no
Selina Thomas Mkimbili selinatm@student.uv.uio.no
Marte Blikstad-Balas Førsteamanuensis +47-22850223 90824582 (mob) 908 24 582 marte.blikstad-balas@ils.uio.no Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Norskfaget, Tekstbasert læring, Læring og utdanning, Leseforståelse, Kunnskap i skolen
Lisbeth M. Brevik Førsteamanuensis +47-22856330 +47-90036500 (mob) 90036500 l.m.brevik@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning
Torgeir Christiansen Senioringeniør +47-22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no Lokal-it
Gerke Doetjes Førsteamanuensis +47-22844851 gerke.doetjes@ils.uio.no Tysk, Fremmedspråk fagdidaktikk, Fremmedspråk
Inga Staal Jenset Postdoktor +47-22855041 98853440 (mob) i.s.jenset@ils.uio.no Klasseromsforskning, Fagdidaktikk, Lærerutdanningsforskning, Lærerutdanning, Praksis, Pedagogikk
Astrid Roe Seniorforsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Marianne Ødegaard Professor +47-22858115 marianne.odegaard@ils.uio.no
Ida Lodding Gabrielsen Stipendiat i.l.gabrielsen@ils.uio.no
Ulrikke Elisabeth Rindal Førsteamanuensis +47-22854152 u.e.rindal@uv.uio.no Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Læring og utdanning, Språktilegnelse
Eva Thue Vold Førsteamanuensis +47-22855052 e.t.vold@ils.uio.no Fremmedspråk, Læring og utdanning, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk
Anne-Kathrine Woldsnes Stipendiat a.k.woldsnes@ils.uio.no
Tobias Fredlund Postdoktor tobias.fredlund@ils.uio.no Variasjonsteori, Klasseromsforskning, Fagdidaktikk, Lærerutdanning, Naturfagdidaktikk, Sosialsemiotikk
Aud Marit Simensen Professor emerita +47-22855058 +47-90092807 (mob) a.m.simensen@ils.uio.no Læring og utdanning, Læreplanstudier, Fagdidaktikk, Anvendt språkvitenskap
Hanne Haugli Stipendiat 91845961 hanne.haugli@iln.uio.no Literacy, Doktorgradsstipendiat, Norsk som andrespråk, Andrespråksdidaktikk
Vanja Røkkum Jahnsen Stipendiat v.r.jahnsen@ils.uio.no
Jennifer Maria Luoto Stipendiat j.m.luoto@ils.uio.no Klasseromsforskning, Spesialpedagogikk, Comparative Education, Multicultural Education
Roar Bakken Stovner Stipendiat r.b.stovner@ils.uio.no
Drita Saliu Abdulahi
Frøydis Hertzberg Professor emerita +47-22855046 +47-91358780 (mob) froydis.hertzberg@ils.uio.no Skriveforskning, Retorikk, Fagdidaktikk, Muntlige ferdigheter, Kunnskap i skolen, Sjangerundervisning, Akademisk skriving, Norskdidaktikk
Kirsti Klette Professor +47-22855285 kirsti.klette@ils.uio.no Klasseromsforskning, Læringsutbytte, Videoanalyse, Læring og utdanning, Pedagogikk
Kari Beate Remmen Førsteamanuensis +47-22845684 k.b.remmen@ils.uio.no
Camilla Gudmundsdatter Magnusson Stipendiat +47-93201481 (mob) 932 01 481 c.g.magnusson@ils.uio.no
Mari Sjøberg Stipendiat mari.sjoberg@ils.uio.no Naturfagdidaktikk, Science education

Andre deltakere