Lansering Acta Didactica Norge: Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen

Utdanning av skoleledere står høyt på dagsordenen både nasjonalt og internasjonalt. Tidsskriftet Acta Didactica Norge (ADNO) lanserer 28. november et temanummer om "Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen". I den anledning inviterer vi til lanseringsseminar samme dag.

Les mer her

Publisert 5. nov. 2016 00:22