CLEG-masterstipend

Masterstipendet kan benyttes til å dekke ekstra kostnader i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven, for eksempel reiseutgifter i forbindelse med datainnsamling, deltakelse på konferanser, språkvask, innkjøp av spesielt kostbar litteratur.

Søknadsfrister 15. mai (for høstsemesteret) og 15. november (for vårsemesteret).

Kriterier:

Studenten må være tilknyttet CLEG. Dette betyr at problemstillingen for masteroppgaven er knyttet til forskergruppens fagområde, og at studenten deltar i forskergruppens seminarer. Eventuell tildeling forutsetter at prosjektbeskrivelsen er godkjent av instituttet, og at veileder er medlem av CLEG.

Søknaden skal inneholde et budsjett som viser hva stipendet skal brukes til, og prosjektbeskrivelse legges ved.

Søknaden sendes til forskergruppeleder. En komite nedsatt av forskergruppelederen vurderer søknaden på bakgrunn av den planlagte masteroppgavens relevans for forskergruppens forskningsområde og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Maksimalt stipendbeløp er kr. 25.000.

Publisert 27. feb. 2015 10:50 - Sist endret 27. feb. 2015 13:19