Internasjonalisering på ILS

I samarbeid med kolleger i England, Irland, Spania og Polen har fagmiljøet i Utdanningsledelse fått tilslag på en Erasmus+ søknad under «Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices». Prosjektet ledes av Canterbury Christ Church University.

Målet er å samarbeide om utvikling av faglige ressurser og metoder som kan styrke kvaliteten på undervisningen i utdanningsledelse på de fem institusjonene. Som en del av prosjektet skal det utvikles nettbaserte ressurser som vil bidra til fleksibilitet og gi studentene mulighet til å etablere relasjoner på tvers av landegrensene. For vår egen virksomhet vil de nettbaserte ressursene ha et stort potensiale i våre EVU-satsninger.  Og ikke minst, gjennom prosjektet vil vi styrke den internasjonale profilen på studiene våre.

Publisert 11. sep. 2014 00:35 - Sist endret 11. sep. 2014 00:35