Deltakere i Child Language and Learning

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Arnesen Forsker +47-22859190 +47-98234653 (mob) anne.arnesen@isp.uio.no Barns sosiale utvikling, Språk og leseutvikling, Kartlegging og utredning, Tidlig intervensjon
Siri Steffensen Bratlie Stipendiat +47-22857738 s.s.bratlie@isp.uio.no
Vasiliki Diamanti Førsteamanuensis vasiliki.diamanti@isp.uio.no
Liv Inger Engevik Postdoktor +47-22858027 l.i.engevik@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Utviklingshemning, Down syndrom, Lærer-elev interaksjon, Læringsdialoger
Eva-Signe Falkenberg Professor emeritus +47-22858071 +47-95760366 (mob) e.s.falkenberg@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker
Linn Stokke Guttormsen Stipendiat +47-22859126 l.s.guttormsen@isp.uio.no Logopedi, taleflytvansker, stamming
Bente Eriksen Hagtvet Professor +47-22858009 +47-41601990 (mob) b.e.hagtvet@isp.uio.no
Anders Nordahl-Hansen Postdoktor +47 22857356 +47 40873179 (mob) a.j.n.hansen@isp.uio.no Autisme, Utviklingpsykologi, Autism Spectrum Disorder (ASD)
Christiane Haukedal Stipendiat +47-22858111 christiane.haukedal@isp.uio.no Hørsel, Språkutvikling, Språkvansker, Livskvalitet, Audiopedagogikk, Logopedi
Hanne Næss Hjetland Student +47-22858044 h.n.hjetland@isp.uio.no
Tamar Kalandadze Student tamar.kalandadze@isp.uio.no
Jannicke Karlsen Postdoktor +47-22858132 jannicke.karlsen@isp.uio.no Logopedi, Språkutvikling
Jana Kruse Student jana.kruse@isp.uio.no
Linda Larsen Postdoktor +47-22857733 linda.larsen@isp.uio.no
Anita Lopez-Pedersen Stipendiat +47-22854442 918 30 469 anita.lopez-pedersen@isp.uio.no matematikkvansker, spesialpedagogikk
Marta Lykkenborg Student marta.lykkenborg@isp.uio.no
Solveig-Alma Halaas Lyster Professor Emeritus +47-90653063 (mob) s.a.h.lyster@isp.uio.no
Ulrika Lövkvist Førsteamanuensis +47-22859165 ulrika.lofkvist@isp.uio.no
Monica Melby-Lervåg Professor +47-22858138 monica.melby-lervag@isp.uio.no meta-analyse språkstimulering kunnskapsoppsummering arbeidshukommelse dysleksi språkvansker minoritetsspråklige
Riikka-Maija Mononen Førsteamanuensis +47-22855638 r.m.mononen@isp.uio.no
Kari-Anne Bottegaard Næss Førsteamanuensis +47-22859163 +47-922 40 741 k.a.b.nass@isp.uio.no Spesialpedagogikk, spesialundervisning, språkutvikling og språkvansker, leseutvikling- og lesevansker, utviklingshemming, Down syndrom
Athanasios Protopapas Professor +47-22857705 athanasios.protopapas@isp.uio.no
Arne Kirkhorn Rødvik Student +47-22859107 +47-22859107 (mob) a.k.rodvik@isp.uio.no
Janne von Koss Torkildsen Professor +47-22845016 +47-41567114 (mob) +47-41567114 j.v.k.torkildsen@isp.uio.no Kognitiv nevrovitenskap, Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Læringsmekansimer, Spesialpedagogikk
Ona Bø Wie Professor / instituttleder +47-22858051 +47-90920274 (mob) o.b.wie@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk, Språkutvikling og språkvansker
Imac Maria Zambrana Førsteamanuensis +47-22856073 i.m.zambrana@isp.uio.no Språkutvikling og språkvansker, Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter, Læringsmekanismer, Læringsprosesser og samspill