Deltakere i Child Language and Learning

Navn Telefon E-post Emneord
Anders Nordahl-Hansen Postdoktor +47 22857356 +47 40873179 (mob) a.j.nordahl-hansen@isp.uio.no Autisme, Utviklingpsykologi, Autism Spectrum Disorder (ASD)
Anita Lopez-Pedersen Stipendiat +47-22854442 918 30 469 anita.lopez-pedersen@isp.uio.no matematikkvansker, spesialpedagogikk
Anne Arnesen Forsker +47-22859190 +47-98234653 (mob) anne.arnesen@isp.uio.no Barns sosiale utvikling, Språk og leseutvikling, Kartlegging og utredning, Tidlig intervensjon
Anne C Thurmann-Moe Student annecthu@student.uv.uio.no
Athanasios Protopapas Professor +47-22857705 athanasios.protopapas@isp.uio.no
Bente Eriksen Hagtvet Professor +47-22858009 +47-41601990 (mob) b.e.hagtvet@isp.uio.no
Christiane Haukedal Stipendiat +47-22858111 christiane.haukedal@isp.uio.no Språkutvikling, Logopedi, Språkvansker, Hørsel, Audiopedagogikk, Livskvalitet
Ellen Iren Brinchmann Postdoktor +47-22854877 e.i.brinchmann@isp.uio.no
Eva-Signe Falkenberg +47-22858071 +47-95760366 (mob) e.s.falkenberg@isp.uio.no
Hanne Røe-Indregård Stipendiat +47-22858045 hanne.roe-indregard@isp.uio.no
Imac Maria Zambrana Førsteamanuensis +47-22856073 i.m.zambrana@isp.uio.no Språkutvikling og språkvansker, Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter, Læringsmekanismer, Læringsprosesser og samspill
Hanne Røe-Indregård Stipendiat +47-22858045 hanne.roe-indregard@isp.uio.no
Janne von Koss Torkildsen Professor +47-22845016 +47-41567114 (mob) +47-41567114 j.v.k.torkildsen@isp.uio.no Kognitiv nevrovitenskap, Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Spesialpedagogikk, Læringsmekansimer
Jannicke Karlsen Postdoktor +47-22858132 jannicke.karlsen@isp.uio.no Logopedi, Språkutvikling
Kari-Anne Bottegaard Næss Professor +47-22859163 +47-922 40 741 k.a.b.nass@isp.uio.no Spesialpedagogikk, spesialundervisning, språkutvikling og språkvansker, leseutvikling- og lesevansker, utviklingshemming, Down syndrom
Laoura Ziaka Stipendiat laoura.ziaka@isp.uio.no
Linda Larsen Postdoktor +47-22857733 linda.larsen@isp.uio.no
Liv Inger Engevik Postdoktor +47-22858027 l.i.engevik@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Down syndrom, Lærer-elev interaksjon, Utviklingshemning, Læringsdialoger
Monica Melby-Lervåg Professor/ Forskningsleder Institutt for spesialpedgaogikk 22858138 monica.melby-lervag@isp.uio.no meta-analyse språkstimulering kunnskapsoppsummering arbeidshukommelse dysleksi språkvansker minoritetsspråklige
Ona Bø Wie Professor / instituttleder +47-22858051 +47-90920274 (mob) o.b.wie@isp.uio.no Språkutvikling og språkvansker, Audiopedagogikk, Spesialpedagogikk
Riikka-Maija Mononen Førsteamanuensis +47-22855638 r.m.mononen@isp.uio.no
Silje Hokstad Stipendiat +47 48110271 silje.hokstad@isp.uio.no
Silje Merethe Hansen Stipendiat +47-22855304 s.m.hansen@isp.uio.no
Siri Steffensen Bratlie Stipendiat +47-22857738 s.s.bratlie@isp.uio.no
Solveig-Alma Halaas Lyster Professor Emeritus +47-90653063 (mob) s.a.h.lyster@isp.uio.no
Ulrika Lövkvist Førsteamanuensis +47-22859165 ulrika.lofkvist@isp.uio.no
Vasiliki Diamanti Førsteamanuensis +47-22856624 vasiliki.diamanti@isp.uio.no