Publikasjoner

2016

2015

 • Bless, J.J., Westerhausen, R.,Torkildsen, J.v.K, Gudmundsen, M., Kompus, K., & Hugdahl, K. (2015). Laterality across languages: Results from a global dichotic listening study using a smartphone application. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition,20(4), 434-452.doi: 10.1080/135765X.2014.997245
 • Borgström, K., Torkildsen, J. v. K., & Lindgren, M. (2015). Substantial gains in word learning ability between 20 and 24 months: A longitudinal ERP study, Brain and Language, 149, 33- 45. doi:10.1016/j.bandl.2015.07.002
 • Borgström, K., Torkildsen, J.v.K., & Lindgren, M. (2015). Event-related potentials during word mapping to object shape predict toddlers’ vocabulary size. Frontiers in Psychology, 6(143), 1-15. doi:10.3389/fpsyg.201.00143
 • Brinchmann, E.I., Hjetland, H., N., & Lyster, S.-A.H.(2015). Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers. Reading Research Quarterly. Online first. doi: 10.1002/rrq.128
 • Engevik, L.I., Hølland, S., & Hagtvet, B.E. (2015). Re-conceptualizing “directiveness” in educational dialogues: A contrastive study of interactions in preschool and special education. Early Childhood Research Quarterly, 30, 140-151.doi: 10.1016/j.ecresq.2014.10.004
 • Frost, J., Ottem, E., Hagtvet, B. E. & Snow, C. E. (2015). The effects of transfer in teaching vocabulary to school children: An analysis of the dependencies between lists of trained and non-trained word, Scandinavian Journal of Educational Research, Online first.
 • Guttormsen, L. S., Kefalianos, E. & Næss, K.-A. B. (2015). Communication Attitudes in Children who Stutter: A Meta-analytic Review. Journal of Fluency Disorders, online first. doi: 10.1016/j.jfludis.2015.08.001
 • Hagtvet, B.E., Frost, J. & Refsahl, V. (2015): Intensivert lesing på mellomtrinnet. Oslo Cappelen Damm.
 • Hulme, C. & Melby-Lervåg, M. (2015). Educational interventions for children’s learning difficulties. In Rutter, Sir Michael (ed). Rutter's Child and Adolescent Psychiatry. 6th Edition.
 • Karlsen, A. V., Midtlin, H. S.,Taxt., & Næss, K.-A. B. (2015). Kommunikasjonspartnere og kommunikasjonsstrategier. I Næss, K.-A. B. & Karlsen, A. V., (red). God kommunikasjon med ASK-brukere. (s. 187-215). Bergen: Fagbokforlaget
 • Klein, K. E., & Wie, O. B. (2015). Long-term predictors of narrative skill in children with early bilateral cochlear implants. European Journal of Special Needs Education, 30.(2),  202-219.  doi: 10.1080/08856257.2014.986918.
 • Klem, M., Melby-Lervåg, M., Hagtvet, B., Lyster, S.-A. H., Gustafsson, J.-E. & Hulme, C. (2014). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental Science, 18 (1), 146-154.  doi: 10.1111/desc.12202
 • Klem, M., Gustafsson, J-E, & Hagtvet, B.E. (2014). The dimensionality of language ability in 4-year-olds: Construct validation of a language screening tool. Scandinavian Journal of Educational Research. 59 (2), 195-213. doi: 10.1080/00313831.2014.904416
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2015). There is no convincing evidence that working memory training is effective: A reply to Au et al. (2014) and Karbach and Verhaeghen (2014). Psychonomic Bulletin & Review.  ISSN 1069-9384. . doi: 10.3758/s13423-015-0862-z
 • Morris, D.J., Christiansen, L., Uglebjerg, C., Brännström, K. J. & Falkenberg, E.-S. (2015). Parental comparison of the prosodic and paralinguistic ability of children with cochlear implants and their normal hearing siblings. Clinical Linguistics & Phonetics, 29(11), 840-851. doi: 10.3109/02699206.2015.1055803
 • Næss, K.-A. B., Lervåg, A., Lyster, S.-A.. H., & Hulme, C. (2015). Longitudinal Relationships between Language and Verbal Short-term Memory Skills in Children with Down Syndrome. Journal of Experimental Child Psychology, 135, 43-65. doi:10.1016/j.jecp.2015.02.004
 • Næss, K.-A. B.(2015). God kommunikasjon med ASK. I Næss, K.-A. B. & Karlsen, A. V., (red). God kommunikasjon med ASK-brukere. (s. 15-45). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Næss, K.-A. B. & Karlsen, A. V.(2015).  God kommunikasjon med ASK-brukere. Bergen: Fagbokforlaget.  (ISBN 978-82-450-1837-0) 261 s.
 • Redick, T.S., Shipstead, Z., Wiemers, E. I., Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2015). What’s Working in Working Memory Training? An Educational Perspective. Educational Psychology Review.  online first. doi: 10.1007/s10648-015-9314-6
 • Torkildsen J. v. K., Morken, F., Helland, W. A., & Helland, T.(2015).The dynamics of narrative writing in primary grade children: writing process factors predict story quality. Reading & Writing, online first. doi: 10.1007/s11145-015-9618-4

2014

 • Arciuli, J.,Torkildsen, J. v. K, Stevens, D and Simpson, I. (2014). Statistical learning under incidental and intentional conditions. Frontiers in Psychology, 5, 747. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00747 .
 • Frost, J., Ottem, E., & Hagtvet, B.E. (2014). Samordnet styrking av vokabular og lesing – I intensive arbeidsøkter på mellomtrinnet med tekster fra samfunnsfag. Spesialpedagogikk, forskningsnummer, 3, 43-47.
 • Hagen, Å, Melby-Lervåg. M., & Lervåg, A. (2014).  Barn som strever med språk- og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Norsk Tidsskrift for Logopedi, 4, 6-13.
 • Hagtvet, B. E., Rygg, R. F. & Skulstad, R. N. (2014). Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole. Bedre skole, 2, 24-30
 • Lervåg, A. & Melby-Lervåg, M. (2014). Utvikling av språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige. In Stray, Janicke Heldal og Wittek, Line (ed.) Pedagogikk en grunnbok.
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Jon Hatties Visible Learning: Ingen "Hellig Gral" for undervisningen. Bedre Skole, 1, 86-91.  
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. In V. Glaser, M-B Drugli, I Størksen (ed.). Utvikling, lek og læring i barnehagen: – forskning og praksis.
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014).  Effects of Educational Interventions Targeting Reading Comprehension and Underlying Components. Child Development Perspectives, 8 (2), 96–100. doi: 10.1111/cdep.12068

2013

 • Austeng, M. E., Akre, H., Falkenberg, E.-S., Øverland, B., Abdelnoor, M., Kvaerner, K. J. (2013). Hearing level in children with Down syndrome at the age of eight. Journal of Research in Developmental Disabilities, 34.(7).
 • Austeng, M.E., Akre, H., Øverland, B., Abelnoor, M., Falkenberg, E.-S., Kværner, K.J. (2013). Otitis Media with effusion in children with Down Syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 77(8), 1329-32. doi: 10.1016/j.ijporl. 2013.05.027. Epub 2013 Jun 20.
 • Frost, J., Ottem, E. J., Snow, C. E., Hagtvet, B. E., Lyster, S.-A. H. & White, C. (2013). The Conceptual Nature of Gain in Vocabulary Research: An Analysis of Vocabulary Data from Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research.   
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, Arne. Reading Comprehension and Its Underlying Components in Second-Language Learners: A Meta-Analysis of Studies Comparing First- and Second-Language Learners. Psychological Bulletin, 140 (2), 409-433. doi: 10.1037/a0033890
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2013). Language development in children. I Karlsdottir, Ragnheidur og Lysø, Ingunn Hybertsen (red.) Læring - utvikling - læringsmiljø. Oslo: Akademika forlag.
 • Torkildsen, J.vK.; Dailey, N.S.; Aguilar, J. M.; Gómez, R.; Plante, E.: Exemplar variability facilitates rapid learning of an otherwise unlearnable grammar by individuals with language-based learning disability. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 56, 618-629.

2012 

 • Arciuli, J. and Torkildsen, J. v. K. Advancing our understanding of the link between statistical learning and language acquisition: The need for longitudinal data. Frontiers in Psychology,3, (324). doi: 10.3389/fpsyg.2012.00324
 • Falkenberg, E-S & Wie, O. B. (2012). Anxiety and Depression in Tinnitus Patients: 5-Year Follow-Up Assessment after Completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology, online first.
 • Falkenberg, E.-S. & Kvam, H. K. (2012). Hørselhemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv. In E. Befring & R. Tangen (eds.), Spesialpedagogikk. 5. ed.  (p. 426-447). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Hagtvet, B. & Horn, E. (2012). Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket. In E. Befring & R. Tangen (eds.), Spesialpedagogikk. 5.ed.(p. 563-593). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Hagtvet, B. (2012). Skrivelyst og skrivepraksis på elevens præmisser. In Madsbjerg & Friis (ed.) Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. (p. 205-229). København: Dansk Psykologisk forlag.
 • Karlsen, J., & Lykkenborg, M. (2012). Språkbruksmønstre i norsk-pakistanske familier. NORDAND 7(1).
 • Katsos, N., Asbjørnsen, A. , Torkildsen, J. v.K. and co-authors from 25 languages. The acquisition of quantification across languages: Some Predictions. Proceedings of BUCLD 36, 1, 258-268.
 • Lyster, S.-A. H. (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Lyster, S.-A. H. & Frost, J. (2012). Lese og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker, og tiltak for elever med spesielle behov. In E. Befring & R. Tangen (eds.), Spesialpedagogikk. 5. ed. ( p. 341-369) Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Melby-Lervåg, M., Lervåg, A., Lyster, S.-A. H., Klem, M. Hagtvet, B. E. & Hulme, C. (2012). Nonword repetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science, 23 (10), 1092-1098 . doi: 10.1177/0956797612443833                                 .
 • Melby-Lervåg, M., & Hulme, C. (2012). Current Evidence Does not Support the Claims made for CogMed Working Memory Training. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1 (3), 197–200. doi: 10.1016/j.jarmac.2012.06.006
 • Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2012). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental Psychology, 49 (2), 270-291.doi: 10.1037/a0028228.
 • Melby-Lervåg, M., Lyster, S.-A.H. & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their causal role in learning to read: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 138 (2), 322-352.
 • Melby-Lervåg, M. (2012).The Relative Predictive Contribution and Causal Role of Phoneme Awareness, Rhyme Awareness and Verbal Short-Term Memory in Reading Skills: A Review. Scandinavian Journal of Educational Research, 56 (1), 101-118.
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2012). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia. Scientific Studies of Reading, 16 (1), 1-34.
 • Melby-Lervåg, M. (2012). Arv, miljø og dysleksi: Kunnskapsstatus og implikasjoner for praksis. Spesialpedagogikk, 2.
 • Solheim, J., Kværner, K. J. & Sandvik, L. Falkenberg, E-S. (2012). Factors affecting older adults' use of hearing aids. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419. Online first.
 • Strøm-Roum, H., Rødvik, A. K., Osnes, T. A., Fagerland, M. W. & Wie O. B. (2012). Sound localising ability in children with bilateral sequential cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Online first.
 • Torkildsen, J. vK. Språkvansker –er statistisk læring problemet? [Language impairment –is statistical learning the problem?] Norsk tidsskrift for logopedi. [Norwegian Journal of Logopedics], 4, 18-24.

2011

 

 • Hagtvet, B. E., Lyster, S.-A. H., Melby-Lervåg, M., Næss, K. A. B., Hjetland, H. N., Engevik, L. I., Hølland, S., Klem, M. & Kruse, J. (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk, 1, 34-49. ISSN 0332-8457.
 • Kirkehei, I., Myrhaug, H. T. Garm, N., Simonsen, E. & Wie, O. B. (2011). Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2011,  64 s. ISBN 978-82-8121-426-2. HIST NOKC OUS UiO
 • Lyster, S. –A. H. (2011).  Å lære å lese og skrive. Individ i kontekst. Ny revidert utgave.  Oslo: Gyldendal forlag.
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2011). Cross-linguistic transfer of oral language, decoding, phonological awareness and reading comprehension. Journal of Research in Reading, 34 (1), 114-135. ISSN 0141-0423.
 • Melby-Lervåg, M. (2011). The impact from language-related interventions in kindergarten on later reading comprehension: What can research tell us? [In Norwegian  ”Effekten av språkstimulering i førskolealder på senere leseforståelse : hva kan forskning fortelle oss?”. Spesialpedagogikk, 76 (2), 41-51. ISSN 0332-8457.
 • Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2011). How do first language skills affect the development of reading comprehension and its underlying components in the second language? [In Norwegian: Hvilken betydning har morsmålsferdigheter på leseforståelse og underliggende komponenter på andrespråket - En oppsumering av empirisk forskning]. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 5, 330-343
 • Næss, K.A.B., Lyster, S.-A. H., Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2011). Reading Skills in Children with Down Syndrom: A Meta-analytic Review.  Research in Developmental Disabilities, 33 (2), 737-747.  DOI: 10.1016/j.ridd.2011.09.01.
 • Næss, K.-A. B., Lyster, S.-A. H., Hulme, C. & Melby-Lervåg, M. (2011). Language and verbal Short –Term Memory skills in Children with Down Syndrome: A Meta-Analytic Review. Research in Developmental Disabilities. DOI: 10.1016/j.ridd.2011.05.014.
 • Solheim, J., Kværner, K.J., Falkenberg, E-S. (2011)  Daily life consequences of hearing loss in the elderly. Diability and Rehabilitation, 33(23-24), 2179-2185.
 • Wie,  O.B. (2011). Improved language development in prelingually deaf children after bilateral simultaneously cochlear implantation within 5 to 18 months. Tidsskrift for Den norske legeforening, 6 (4).
 • Wie, O.B. (2011). Talespråkutvikling etter tidlig bilateral cochleaimplantasjon. LOGOS Audiologopædisk tidsskrift,  62, 18-20.
 • Wie O.B., Falkenberg E.S., Tvete O.E., Bunne, M. & Osnes, T. (2011). Cochlear Implant to deaf children , hearing and language development. Spesialpedagogikk, 5, research division, 39-49.

For eldre publikasjoner vennligst se personsidene.

Publisert 23. sep. 2016 13:44 - Sist endret 23. sep. 2016 13:58