print logo

Measurement and Evaluation of Student Achievement (MESA)

Analyser av elevers læringsresultater står sentralt i forskergruppens arbeid. Data for disse analysene kommer fra en rekke nasjonale og internasjonale studier.

Om gruppen

Forskerne i MESA er tilknyttet Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Gruppen har tilgang til data av høy kvalitet fra en rekke nasjonale og internasjonale undersøkelser. I tillegg til informasjon om elevers prestasjoner på prøver i ulike skolefaglige områder, har disse datasettene informasjon om elevenes hjemmebakgrunn, bruk av læringsstrategier, motivasjon, kjennetegn ved undervisningen i fag og mye mer. Forskergruppen bruker disse datasettene som utgangspunkt for å besvare en rekke fagdidaktiske og andre utdanningsvitenskapelige forskningsspørsmål

Prosjekter

Gruppens forskning er knyttet til prosjekter som ligger til EKVA.

Publisert 5. okt. 2010 08:29 - Sist endret 27. sep. 2012 10:10