print logo

Forskergruppe for studier av arbeidslivslæring i kunnskapssamfunnet (FALK)

FALK jobber med arbeidslivslæring i det moderne kunnskapssamfunnet.

 

 

 

 

In English

Kort om FALK

FALK ser på arbeidsplassen som en læringsarena, hvor både individets og organisasjonens læringsprosesser kan studeres. Når det legges et pedagogisk perspektiv på arbeidsplassen fokuseres det også på kunnskaper og ferdigheter som ressurser til utvikling og kilde til  innovasjon. FALK er videre opptatt av hvordan disse prosessene endres gjennom nye teknologier og transnasjonale kunnskapsdynamikker.

Tematiske områder

 • Profesjonslæring
 • IKT og læring
 • Kunnskapsledelse og innovasjon

FALK benytter seg av sosiokulturelle læringsteorier ved studier av fenomener som

 • Kompetanseutvikling
 • Kompetanseoverføring
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapsforvaltning
 • Digitale teknologier og læring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Identitet
 • Motivasjon

Eksempler på spørsmål FALK gruppa stiller

 • Hvilken rolle spiller forskningsbasert kunnskap i ulike typer arbeid?
 • Hvordan inngår arbeidsplassen og yrkesutøvere i større innovasjons- og kunnskapsutviklende prosjekter?
 • Hvordan virker standarder og standardisering i og mellom organisasjoner?
 • Hvilken rolle spiller redskaper og nye teknologier for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling?
 • Hvilke utfordringer oppstår i tverrfaglig eller tverrprofesjonelt arbeid?
 • Hvilke utfordringer oppstår i samarbeid mellom profesjonelle/eksperter og klienter/brukere?
 • Hvordan innvies nye yrkesutøvere i avanserte kunnskapspraksiser?
 • Hvordan konstrueres  læringsløp i og på tvers av arbeidskontekster?
 • Hva betyr spesialisering for læringen over tid?

 

Mer om FALK finner du på gruppas engelske presentasjonsside

 

Publisert 27. sep. 2010 12:53 - Sist endret 25. okt. 2013 19:37