print logo

Deltakere i Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tone Kvernbekk Professor +47-22858164 tone.kvernbekk@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogisk filosofi
Brit Marie Hovland Stipendiat +47-22857859 b.m.hovland@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie
Ola Stafseng Professor +47-22858153 ola.stafseng@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk sosiologi, Sosial ulikhet og utdanning
Helgard Mahrdt Statsstipendiat +47-22856974 +47-99356894 (mob) helgard.mahrdt@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål
Hansjörg Hohr Professor +47-22855287 hansjorg.hohr@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Estetikk, Lek, Folkeeventyr, Danning, Demokrati
Jon Kaurel Stipendiat +47-22845318 jon.kaurel@iped.uio.no Pedagogikk, Lek, Barnehage, Utdanningspolitikk, Demokrati, Oppdragelse, Danning
Torill Strand Professor +47-22855388 torill.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Demokrati
Ole Andreas Kvamme Universitetslektor 00 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Harald Jarning Førsteamanuensis +47-22856283 harald.jarning@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie, Didaktikk, Lærerutdanning
Harald Thuen Professor II +47-61288162 +47-91731171 (mob) harald.thuen@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie, Pedagogisk idehistorie, Barndommens historie, Spesialpedagogikkens historie
Berit Helene Johnsen Førsteamanuensis +47-22858076 b.h.johnsen@isp.uio.no Utdanningshistorie, Tilpasset og inkluderende opplæring, Psykososial teori, Komparative og internasjonal forskning, Didaktikk.

Andre deltakere