print logo

Deltakere i Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tone Kvernbekk Professor +47-22858164 tone.kvernbekk@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogisk filosofi
Elisabeth Teige Stipendiat +47-22844484 elisabeth.teige@iped.uio.no
Brit Marie Hovland Stipendiat +47-22857859 b.m.hovland@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie
Berit Helene Johnsen Førsteamanuensis +47-22858076 b.h.johnsen@isp.uio.no Utdanningshistorie, Tilpasset og inkluderende opplæring, Psykososial teori, Komparative og internasjonal forskning, Didaktikk.
Geir Knudsen geir.knudsen@ils.uio.no
Ola Stafseng Instituttleder +47-22858153 ola.stafseng@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk sosiologi, Sosial ulikhet og utdanning
Helgard Mahrdt Statsstipendiat +47-22856974 +47-99356894 (mob) helgard.mahrdt@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål
Hansjörg Hohr Professor +47-22855287 hansjorg.hohr@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Estetikk, Lek, Folkeeventyr, Danning, Demokrati
Jon Kaurel Stipendiat +47-22845318 jon.kaurel@iped.uio.no Pedagogikk, Lek, Barnehage, Utdanningspolitikk, Demokrati, Oppdragelse, Danning
Torill Strand Professor +47-22855388 torill.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Demokrati
Liv Duesund Professor +47-22858072 +47-41497909 (mob) liv.duesund@isp.uio.no Uro i Skolen, Adferdsvansker, Spiseforstyrrelser, Selvoppfatning, Mesterlære, Ferdighetskunnskap, Kropp og læring, Fenomenologi, Tipasset fysisk aktivitet.
Ole Andreas Kvamme Universitetslektor 00 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no

Andre deltakere