Deltakere i Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv

Navn Telefon E-post Emneord
Jorun Buli-Holmberg Førsteamanuensis +47-22858069 +47-48119059 (mob) jorun.buli-holmberg@isp.uio.no Spesialpedagogikk
Monica Dalen Professor Emeritus +47-22858061 +47-91514318 (mob) monica.dalen@isp.uio.no Adferdsrelatert lærevansker, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Spesialpedagogikk, Tilpasset opplæring og inkludering, Utviklingsforskning, Internasjonale adopsjoner
Liv Duesund Professor +47-22858072 +47-41497909 (mob) liv.duesund@isp.uio.no Uro i Skolen, Adferdsvansker, Spiseforstyrrelser, Selvoppfatning, Mesterlære, Ferdighetskunnskap, Kropp og læring, Fenomenologi, Tipasset fysisk aktivitet.
Veerle Garrels Stipendiat +47-22858108 veerle.garrels@isp.uio.no
Berit H. Johnsen Førsteamanuensis +47-22858076 berit.johnsen@isp.uio.no Utdanningshistorie, Tilpasset og inkluderende opplæring, Psykososial teori, Komparative og internasjonal forskning, Didaktikk.
Liv Margarete Lassen Professor emeritus +47 22858059 l.m.lassen@isp.uio.no Rådgivning, Mestring, Resiliens, Foreldresamarbeid, Kompetanseutvikling, Barn i risiko
Liv Heidi Mjelve Førsteamanuensis / Faglig studieleder +47-22858131 l.h.mjelve@isp.uio.no Rådgivning og innovasjon, Spesialpedagogikk, Kommunikasjon, Psykososiale vansker
Gøril Moljord Stipendiat +47-22845631 goril.moljord@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Selvbestemmelse, Spesialundervisning, Individuelle opplæringsplaner (IOP), ADL (activities of daily living), Inkludering, Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk
Ivar Morken Førsteamanuensis +47-22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Sven Nilsen Professor emeritus +47-22858066 sven.nilsen@isp.uio.no Spesialundervisning, Tilpasset og inkluderende opplæring, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing, Uro i Skolen
Geir Nyborg Førsteamanuensis +47-22859182 geir.nyborg@isp.uio.no Psykososiale vansker, tilpasset og inkluderende opplæring, spesialundervisning, spesialpedagogikk, rådgivning og innovasjon
Anne-Lise Rygvold +47-22858078 a.l.rygvold@isp.uio.no
Hanne Marie Høybråten Sigstad Førsteamanuensis +47-22858127 h.m.h.sigstad@isp.uio.no Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.
Steinar Theie Førsteamanuensis +47-22858058 +47-90841167 (mob) steinar.theie@isp.uio.no
Magnar Ødegård Universitetslektor +47-22859078 90629218 (mob) +47-90629218 magnar.odegard@isp.uio.no
Reidun Synnøve Tangen Professor emeritus +47-22858059 r.s.tangen@isp.uio.no Skolelivskvalitet; Opplæringsvilkår; Elevsamtale; Elev-lærer-relasjonen; Foreldre-skole-samarbeid; Drop out; Vitenskapsteori; Forskningsmetode; Forskningsetikk
Ulf Tore Gomnæs Universitetslektor +47-22858110 u.t.gomnas@isp.uio.no
Stine Solberg Stipendiat +47-22858134 stine.solberg@isp.uio.no Innagerende atferd, Psykososiale vansker