English version of this page

MEDIATE

Når teknologi i dag er blitt nærværende i så å si alle situasjoner så en kan hevde at et spesielt fokus på teknologi er overflødig. Mediate gruppen tar i sin forskning den omvendte posisjon og tar som utgangspunkt at nærværet av teknologi og digitale representasjoner nettopp krever et spesielt bevisst forhold til og fokus på dens medierende funksjoner. Vi studerer hvordan elever/aktører konstruerer kunnskap med kulturelle verktøy (mentale, teknologiske og tegn-baserte) for deltakelse i ulike kontekster og praksiser.

Se engelsk webside for full informasjon om forskergruppa Mediate


Arrangementer

28 mai
10:15, Infra
04 juni
10:15, Infra
18 juni
09:15, TBA
Publisert 24. feb. 2015 15:21 - Sist endret 26. apr. 2018 11:39