Deltakere i MEDIATE

Navn Telefon E-post Emneord
Renate Andersen Stipendiat +47-22840709 renate.andersen@iped.uio.no Pedagogikk, Brukerdrevet innovasjon, Sosiale medier, Arbeidslivslæring
Hans Christian Arnseth Førsteamanuensis og forskningsleder +47-22855348 +47-92245443 (mob) h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Caroline Cruaud Student +47-22840827 caroline.cruaud@iped.uio.no
Jan Arild Dolonen Senioringeniør +47-22840727 j.a.dolonen@uv.uio.no Pedagogikk, IKT og læring
Irina Engeness Student +47-22840824 irina.engeness@iped.uio.no
Ola Erstad Instituttleder +47-22855216 +47-92421396 (mob) ola.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Leila Eve Ferguson
Per Hetland Professor +47-22840764 +47-98888166 (mob) per.hetland@iped.uio.no IKT og læring, Kunnskapsorganisasjoner, Kommunikasjon av forskning og teknologi
Alfredo Jornet Gil Postdoktor +47-22840146 95156142 (mob) a.j.gil@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Meningsdanning, Læringskontekst, Blandede virkeligheter
Marianne Takvam Kindt Stipendiat +47-22840826 m.t.kindt@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Arbeidsliv, Integrering, Narrativ analyse
Anders Kluge Forsker +47-22840710 anders.kluge@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsdesign
Sten Ludvigsen Dekan 22840712 95774652 (mob) stenl@iped.uio.no læring, kvalitative metoder, interaksjonsanalyse, vitenskapsteori
Anders Mørch Professor +47-22840713 48021736 (mob) +47-48021736 anders.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Bjørn Skaar Førsteamanuensis +47-22840705 +47-98234696 (mob) bjorn.skaar@iped.uio.no Pedagogikk, Audiovisuell produksjon, Undervisningscase, digitale læringsomgivelser, Spesialpedagogikk, Universell utforming
Palmyre Pierroux Professor +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no ICT and learning, Museums and communication, Multimodalitet, Social media
Filipa de Sousa Stipendiat +47-22840953 f.d.sousa@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Læringsprosesser, Sosial utvikling
Ole Smørdal Forsker +47-93080473 93080473 (mob) ole.smordal@uv.uio.no IKT og læring, Designbasert forskning, Deltagende design, Demokrati
Kristinn Hegna Førsteamanuensis +47-22840711 kristinn.hegna@iped.uio.no Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser
Ingvill Rasmussen Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Fengshu Liu Professor +47-22856163 fengshu.liu@iped.uio.no Pedagogikk, Ungdom, Kjønn, Kjønnsforskning, Generasjon, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Moderne oppvekst, Identitetprosesser og læring, Danning, Kina, Norge, kvalitative metoder
Rolf Steier Postdoktor 90692626 rolf.steier@iped.uio.no Pedagogikk, Læringsarenaer, Teknologibasert læring, Design, Interaksjon
Emily C Oswald Stipendiat +47- 22840732 e.c.oswald@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Digitale læringsomgivelser, Digitalt kulturvern
Dimitra Christidou Postdoktor +47-22855491 dimitra.christidou@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Utdanning og teknologi
Jo Inge Johansen Frøytlog Stipendiat +47-22840595 j.i.j.froytlog@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Dialog i klasserommet, Kvalitativ metodologi, Kvantitativ metodologi
Anja Amundrud Stipendiat +47-22840720 anja.amundrud@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Dialog i klasserommet
Maren Omland Stipendiat +47-22840714 maren.omland@iped.uio.no Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Digitale læringsomgivelser, Norskdidaktikk