English version of this page

Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies (TEPEC)

Forskergruppen TEPEC fokuserer på lærerprofesjonalitet, lærerutdanning, faglig undervisningsledelse og profesjonsrettet veiledning. Gruppen tar også for seg spørsmålet om hvordan nye teknologier og økt vekt på standardisering i utdanningssektoren influerer utdanningsinsitisjonene og undervisning og læring.

Hvordan påvirker nye teknologier undervisning og læring? Illustrasjonsfoto av elever i gruppearbeid: colourbox

Hvordan påvirker nye teknologier undervisning og læring? Illustrasjonsfoto: colourbox

Spesielle interessegrupper

For å kunne bidra med relevant forskning, er TEPEC organisert i spesielle interessegrupper (SIG):

 • SIG 1: Profesjonell utvikling, lederskap og læring på norsk (ProDeLL)
  (Professional development, leadership and learning in education).
  Leder: Eyvind Elstad

 • SIG 2: Læring og profesjonsutvikling i skole og lærerutdanning (LUProS)
  (Learning and professional development in school and teacher education).
  Leder: Crina Damsa

 • SIG 3: Kulturelle og sosiale perspektiver i utdanning (CaSE)
  (Cultural and social perspectives on education).
  Leder: Greta Björk Gudmundsdottir

forskergruppens engelske nettsider finner du mer informasjon med aktiviteter og publikasjoner.

Publisert 11. okt. 2010 06:58 - Sist endret 13. mars 2018 15:15

Kontakt