Deltakere i Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies (TEPEC)

Navn Telefon E-post Emneord
Christian Brandmo Førsteamanuensis +47 22855243 +47 90208596 (mob) christian.brandmo@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Motivasjon, Læringsteori, Metakognisjon, Personlig epistemologi
Michel Alexandre Cabot Student michelc@student.uv.uio.no
Anne Kristin Dahl Universitetslektor +47-22844597 +47-97100097 (mob) a.k.dahl@ils.uio.no veiledning av nye lærere, norsk fagdidaktikk, gode lærerpraksiser, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, ungdomstrinn i utvikling, veiledning- og mentorutdanning, veiledning, vurdering
Crina Damsa Førsteamanuensis +47-22840725 crina.damsa@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Samarbeidslæring, Designbasert forskning, Kvalitativ metodologi
Eyvind Elstad Professor +47-22857613 eyvind.elstad@ils.uio.no Kunnskap i skolen, Kvantitative utdanningsanalyser, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Styring av skolen
Kirsti Lyngvær Engelien Undervisningsleder 47394552 k.l.engelien@ils.uio.no Læring og utdanning
Tone Malmstedt Eriksen Seniorrådgiver +47-22857457 91302998 (mob) +4791302998 t.m.eriksen@ils.uio.no ProTed, Senter for fremragende utdanning
Harald Eriksen
Britt Oda Fosse Førsteamanuensis +47-22844598 b.o.fosse@ils.uio.no Læring og utdanning
Anniken Furberg Førsteamanuensis +47-22844914 anniken.furberg@ils.uio.no Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori
Merete Føinum
Øystein Gilje Førsteamanuensis +47-22858186 oystein.gilje@ils.uio.no IKT og læring, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Moderne oppvekst, Kunnskap i skolen, Pedagogikk
Jan Grannäs Førsteamanuensis jan.grannas@ils.uio.no
Greta Björk Gudmundsdottir Førsteamanuensis +47-22855697 g.b.gudmundsdottir@ils.uio.no Læring og utdanning, Praksis, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier
Kirsten Marie Hartvigsen Førstelektor k.m.hartvigsen@ils.uio.no
Glenn Ole Hellekjær Professor +47-22857364 +47-92831622 (mob) g.o.hellekjar@ils.uio.no Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Læring og utdanning
Hege Yvonne Hermansen Førsteamanuensis +47-22858803 +47-90882506 h.y.hermansen@iped.uio.no Profesjonskunnskap, Lærerutdanning, Kunnskapspraksiser, Vurdering, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, Lærersamarbeid, Høyere utdanning
Sylvi Stenersen Hovdenak Professor +47-22857877 s.s.hovdenak@ils.uio.no Læring og utdanning
Tove Seiness Hunskaar Rådgiver +47-22854158 t.s.hunskaar@ils.uio.no Læring og utdanning
Line Ingulfsen Stipendiat +47-22852920 +4797599159 line.ingulfsen@ils.uio.no Pedagogikk, sosiokulturell teori, Multimodalitet, Literacy, IKT og læring, Læremidler
Erik Knain Professor +47-22858252 erik.knain@ils.uio.no Inquiry-based learning, Naturfagdidaktikk, scientific literacy, Klasseromsforskning, Socio-scientific issues
Heidi Kristensen Stipendiat heidi.kristensen@ils.uio.no
Ole Andreas Kvamme Stipendiat +47-22844867 90011561 (mob) 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Eli Lejonberg Førsteamanuensis +47-22858250 eli.lejonberg@ils.uio.no Læring og utdanning
Andreas Lund Professor +47-22855068 andreas.lund@ils.uio.no Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Nora Elise Hesby Mathé Stipendiat n.e.h.mathe@ils.uio.no Samfunnsfagdidaktikk, Fagdidaktikk
Katrine Nesje
Annelie Ott Stipendiat +4794484492 annelie.ott@ils.uio.no
Kari Anne Rødnes Førsteamanuensis +47-22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Janne T. Scheie Universitetslektor +47-22845993 j.t.scheie@ils.uio.no Utdanningsledelse, Fagdidaktikk
Kaja Granum Skarpaas Stipendiat k.g.skarpaas@ils.uio.no
Elin Sæther Førsteamanuensis +47-22858334 elin.sather@ils.uio.no
Dijana Tiplic Førsteamanuensis +47-22854318 dijana.tiplic@ils.uio.no Læring, Utdanningsledelse, Ledelse, Organisasjonsteori
Kristin Beate Vasbø Førsteamanuensis +47-22855371 k.b.vasbo@ils.uio.no
Jon Magne Vestøl Professor. Prodekan for studier 22844595 41450259 (mob) j.m.vestol(alfakrøll)ils.uio.no Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Eline F. Wiese Førsteamanuensis e.f.wiese@ils.uio.no
Jonas Bakken Førsteamanuensis +47-22845848 jonas.bakken@ils.uio.no barnelitteratur, Norskdidaktikk, retorikk