Deltakere i Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM)

Navn Telefon E-post Emneord
Ivar Bråten Professor +47-22855282 ivar.braten@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Øistein Anmarkrud Professor +47-22858046 oistein.anmarkrud@isp.uio.no Leseforståelse, Motivasjon, Spesialpedagogikk, Tekstbasert læring
Vibeke Grøver Professor +47-22857601 vibeke.grover@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker
Arne Ola Lervåg Professor +47-22844701 a.o.lervag@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk
Helge Ivar Strømsø Professor/ Prodekan for forskning +47-22858188 h.i.stromso@iped.uio.no Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Veslemøy Rydland Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Sosioemosjonell utvikling, Innovasjon, Pedagogikk, Språk og kommunikasjon, Rådgivning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Åste Marie Mjelve Hagen Forsker +47-22857025 a.m.m.hagen@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk, Mixed Methods research, Språk og leseforståelse
Svitlana Kucherenko Stipendiat +47-22840854 svitlana.kucherenko@iped.uio.no Språk og leseforståelse, Pedagogikk, Tospråklig utvikling, Minoritetsspråklige barn og unge
Mari Hustad Sandøy Stipendiat +47-22840952 92819540 (mob) m.h.sandoy@iped.uio.no Pedagogikk, Identitet og språk, Tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Anette Andresen Stipendiat +47-22854007 97501922 (mob) 97501922 anette.andresen@isp.uio.no Språkutvikling, Lese- og skriveutvikling, Lese- og skrivevansker
Tonje Stenseth Student +47-22845837 tonje.stenseth@ils.uio.no Læring, Leseforståelse og tekstbasert læring, Lesestrategier, Motivasjon, Pedagogikk
Eva Wennås Brante
Mia Cecilie Heller Stipendiat +47-22855517 m.c.heller@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Pedagogikk, Lese- og skrivevansker
Elisabeth Stang Lund Stipendiat +47-22855528 e.s.lund@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kildevurdering
Joshua Lawrence Førsteamanuensis +47-22858153 joshua.lawrence@iped.uio.no Pedgaogikk, Kvantitativ metodologi, Leseforståelse og tekstbasert læring
Carita Kiili Postdoktor +47-22857780 c.p.s.kiili@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser
Natalia Latini Stipendiat +47-22857033 natalia.latini@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser