Æresdoktorer ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tildeler regelmessig graden Doctor philosophiae honoris causa til forskere fra hele verden. Tittelen tildeles forskere som har bidratt med et vitenskapelig arbeid av betydning. Arbeidet skal være av fremragende kvalitet og bringe forskningen videre.

UiOs æresdoktorgrad gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Den tildeles uten at kandidaten har forsvart en avhandling i disputas. Graden har de samme benevnelser som vanlige doktorgrader, men tilføyes "honoris causa". Universitetet i Oslo har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824.

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har fakultetets æresdoktorer i tilknytning til kreeringen også avholdt sin æresdoktorforelesningen. Denne er ofte også fakultetets Helga Eng-forelesning samme år.

Æresdoktorforelesningen ved kreeringen 2014

Årets æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er Professor Charles Hulme, University College London.

 

Æresdoktorkreeringen for 2014 finner sted tirsdag 2. september i universitets Aula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets æresdoktor, Professor Charles Hulme, University College London.

 

I tilknytning til æresdoktorkreeringen vil det bli avholdt en egen æresdoktorforelesning av fakultetets kandidat.

 

Denne gjennomføres:

Dag: Mandag 1. september 2014

Tid:   kl. 10.15

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus

 

Tittel på æresdoktorforelesningen 2014:  Is neuroscience a useful guide to developing educational interventions?

 

Velkommen.  Åpent for alle!

In English

 

Publisert 3. juni 2011 15:06 - Sist endret 25. nov. 2014 10:58