Fakultetets pris for fremragende formidling

Formidlingsprisen er et ledd i fakultetets arbeid for å stimulere til aktiv samfunnsdeltakelse.

Prisen kan deles ut både til enkeltpersoner og til grupper/ fagmiljøer. Prisen gis enten som honnør for en enkeltstående innsats, eller for god formidlingsinnsats over lengre tid. 

Prisen deles ut årlig, og kandidater fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Tidligere prisvinnere

 • 2016 Monica Melby-Lervåg
   
 • 2015 Professor Sten Ludvigsen
   
 • 2014 Professor Jørgen Frost
   
 • 2013 Førsteamanuensis Marit Kjernsli
   
 • 2012 Professor Stein Erik Ulvund
   
 • 2011 Professor Frøydis Hertzberg
   
 • 2010 Kunnskapskanalen v/Arild Boman

Mer om prisen