Forskningssamarbeid med UV

Ønsker du å forske sammen med oss? Eller har din organisasjon behov for forskningsbasert kunnskap?

Søknads-samarbeid

UV kan jobbe sammen med din organisasjon i søknadsprosesser.

Prosjekt-samarbeid

UV kan gjøre avtaler om prosjektsamarbeid med din organisasjon.

Oppdrags-forskning

UV kan gjennomføre forskning på oppdrag fra din organisasjon.

Kontakt

Solveig B. Løland, assisterende fakultetsdirektør

E-post: s.b.loland@uv.uio.no

Telefon: 22 85 80 56