Oppdragsforskning

Flere av våre forskningsmiljøer påtar seg forskningsoppdrag for eksterne oppdragsgivere, og mange av våre forskere bidrar også i offentlige utredninger og utvalg.

Ren oppdragsforskning er ikke kjernevirksomhet ved UV-fakultetet, men fakultetet omfatter flere miljøer som har mange forskningsprosjekter med en sterk anvendt dimensjon. Fakultetet har også en rekke langsiktige kontrakter med statlige institusjoner om produksjon av grunnlagsdata som betraktes som oppdragsforskning.

Publisert 27. okt. 2010 15:17 - Sist endret 8. nov. 2010 22:45